Varför Kreditfonden

Som investerare i Scandinavian Credit Fund I har ni tillgång till en investeringsprodukt med hög förväntad avkastning till en låg marknadsrisk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare. En investering bidrar samtidigt till samhällsnytta då investeringsfilosofin bygger på att underlätta för företags expansion och utveckling.

Aktuella datum för insättning

Aktuella datum för uttag

Vårt erbjudande

Företagslån

Scandinavian Credit Fund I erbjuder kort till medelfristig direktutlåning till företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering, säsongmässiga behov eller andra orsaker. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien. Fonden söker objekt med en dokumenterad historia av rörelseresultat, kassaflöde eller händelser vilka leder till positivt kassaflöde samt återbetalningsförmåga.

Läs mer
Investering

Som investerare i Scandinavian Credit Fund I har ni tillgång till en investeringsprodukt med hög förväntad avkastning till en låg marknadsrisk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare. En investering  bidrar samtidigt till samhällsnytta då vi genom vår utlåning till företag underlättar för företag att expandera och utvecklas.

Läs mer

Fondutveckling

Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter

Årlig avkastning

Årlig avkastning

Årlig avkastning

Årlig avkastning

Avkastning sen start

År
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Årsavkastning
20190,520,310,421,25%
NAV100,52100,83101,25
20180,540,560,640,580,580,850,60,530,660,530,520,437,02%
NAV100,54101,10101,74102,32102,90103,75104,35104,88105,54106,07106,59107,02
20170,430,840,810,70,690,610,670,760,620,640,650,718,13%
NAV100,43101,27102,08102,78103,47104,08104,75105,51106,13106,77107,42108,13
2016−0,250,370,310,440,50,690,660,80,630,920,810,766,64%
NAV99,75100,12100,43100,87101,37102,06102,72103,52104,15105,07105,88106,64

3

utmärkelser

3300MKr

förvaltat kaptal

5000+

glada kunder

80+

företagslån

Dokument

Scandinavian Credit Fund I

Innan en investering i Scandinavian Credit Fund I AB så är det viktigt att du läser det skriftliga materialet om fonden för att kunna fatta ett välgrundat beslut där du förstår de risker som finns med fonden och att du förstår hur fonden fungerar. Därför skall du läsa igenom informationsbroschyren, basfaktabladet samt prospektet och dess tillägg. Du hittar alla relevanta dokument här.

Broschyr
Basfaktablad KIID SCF I AB

Anmälningssedel (Teckning kan ske 4 bankdagar inför varje månadsskifte, februari till december, ej januari).

Grundprospekt SCF I AB + Villkor, 190222
Finansinspektionens godkännande av grundprospekt, Dnr 19-585

Finansinspektionens certifikat om passportering av grundprospektet och dess tilläggsprospekt, Dnr 18-18598 till Norge och Finland

Hållbarhetsinformation SCF I AB

Nordic Factoring Fund

Innan en investering i Nordic Factoring Fund AB så är det viktigt att du läser det skriftliga materialet om fonden för att kunna fatta ett välgrundat beslut där du förstår de risker som finns med fonden och att du förstår hur fonden fungerar. Du hittar alla relevanta dokument här.

Grundprospekt Nordic Factoring Fund AB
Finansinspektionens godkännande av grundprospekt för Nordic Factoring Fund AB

Finansiell information

Finansiell kalender

Inga aktuella aktiviteter

 • Halvårsrapport 2017

  2017-08-31

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – halvårsrapport 2017
  Halvårsrapport 2017
 • Årsredovisning 2016

  2017-04-28

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Årsredovisning 2016
  Årsredovisning 2016
 • Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016

  2017-03-28

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016
  Bokslutskommuniké 2016

Ingen aktivitet detta år

Nyheter

Scandinavian Credit Fund fick utmärkelsen Best Nordic Fixed Income Hedge Fund

I en process med initialt ca 170 fonder, tar Scandinavian Credit Fund hem priset som årets vinnare i kategorin Fixed Income Hedge Fund. Det är vi fantastiskt stolta och glada över ! Läsa mer om utmärkelsen på HedgeNordic.

12 apr 2019
Läs mer
Kreditfonden nominerad för 2 kategorier i Nordic Hedge Award 2018

Kreditfonden har även i år blivit nominerad i HedgeNordics årliga tävling, denna gång i två kategorier: Best Nordic Fixed Income Hedge Fund och Best Nordic Hedge Funds Overall.

05 feb 2019
Läs mer
Scandinavian Credit Fund bäst avkastning 2018

En artikel i Hedgenordic omnämner SCF I som bäst avkastande hedgefond 2018 med fokus på Fixed Income. Last year’s best-performing members of the NHX Fixed Income, Scandinavian Credit Fund I and HP Hedge, were also among December’s top five performers.

25 jan 2019
Läs mer

Vad våra kunder säger

Vanliga frågor

Visa alla