Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör förskjuten första emission Vinstandelslån 2019

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) meddelar här och förtydligar tidigare pressrelease från den 4 februari att handläggningen hos Finansinspektionen av Prospektet för 2019 inte är klar. Bolaget har varit i kontakt med Finansinspektionen gällande handläggningen av Prospektet för 2019 och beräknar att få det godkänt under nästkommande vecka.

Då vi med säkerhet inte vet om Prospektet blir godkänt i nästkommande vecka beslutar bolaget att förskjuta den tänkta emissionen för februari och den första emissionen för 2019 beräknas då till den första bankdagen i mars och sedan månadsvis därefter. Prospektet för 2019 är bolagets femte (5e) Prospekt och Prospektets godkännande krävs varje år för att bolaget ska kunna emittera nya vinstandelslån. Prospektets handläggningstid har den här gången tagit längre tid än tidigare och är utanför bolagets möjlighet att påverka, därav förskjuts den första emissionen för 2019. Beroende av vid vilken tidpunkt under februari beslutet om Prospektet för 2019 kommer, kan bolaget ändra ovan beslut och genomföra den första emissionen under februari.

I samband med att Prospektet är godkänt kommer styrelsen i bolaget att besluta om emissionsdatum för Emission 1 2019 och meddela det genom pressrelease samt här på vår webb.

Varför Kreditfonden

Som investerare i Scandinavian Credit Fund I har ni tillgång till en investeringsprodukt med hög förväntad avkastning till en låg marknadsrisk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare. En investering bidrar samtidigt till samhällsnytta då investeringsfilosofin bygger på att underlätta för företags expansion och utveckling.

Aktuella datum för insättning

Aktuella datum för uttag

Vårt erbjudande

Företagslån

Scandinavian Credit Fund I erbjuder kort till medelfristig direktutlåning till företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering, säsongmässiga behov eller andra orsaker. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien. Fonden söker objekt med en dokumenterad historia av rörelseresultat, kassaflöde eller händelser vilka leder till positivt kassaflöde samt återbetalningsförmåga.

Läs mer
Investering

Som investerare i Scandinavian Credit Fund I har ni tillgång till en investeringsprodukt med hög förväntad avkastning till en låg marknadsrisk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare. En investering  bidrar samtidigt till samhällsnytta då vi genom vår utlåning till företag underlättar för företag att expandera och utvecklas.

Läs mer

Fondutveckling

Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter

Årlig avkastning

Årlig avkastning

Årlig avkastning

Årlig avkastning

Avkastning sen start

År
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Årsavkastning
20190,520,52%
NAV100,52
20180,540,560,640,580,580,850,60,530,660,530,520,437,02%
NAV100,54101,10101,74102,32102,90103,75104,35104,88105,54106,07106,59107,02
20170,430,840,810,70,690,610,670,760,620,640,650,718,13%
NAV100,43101,27102,08102,78103,47104,08104,75105,51106,13106,77107,42108,13
2016−0,250,370,310,440,50,690,660,80,630,920,810,766,64%
NAV99,75100,12100,43100,87101,37102,06102,72103,52104,15105,07105,88106,64

3

utmärkelser

2850MKr

förvaltat kaptal

4600+

glada kunder

80+

företagslån

Finansiell information

Finansiell kalender

 • Bokslutskommuniké 2019

  2019-02-28

   

Ingen aktivitet detta år

 • Halvårsrapport 2017

  2017-08-31

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – halvårsrapport 2017
  Halvårsrapport 2017
 • Årsredovisning 2016

  2017-04-28

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Årsredovisning 2016
  Årsredovisning 2016
 • Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016

  2017-03-28

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016
  Bokslutskommuniké 2016

Ingen aktivitet detta år

Nyheter

Kreditfonden nominerad för 2 kategorier i Nordic Hedge Award 2018

Kreditfonden har även i år blivit nominerad i HedgeNordics årliga tävling, denna gång i två kategorier: Best Nordic Fixed Income Hedge Fund och Best Nordic Hedge Funds Overall.

05 feb 2019
Läs mer
Scandinavian Credit Fund bäst avkastning 2018

En artikel i Hedgenordic omnämner SCF I som bäst avkastande hedgefond 2018 med fokus på Fixed Income. Last year’s best-performing members of the NHX Fixed Income, Scandinavian Credit Fund I and HP Hedge, were also among December’s top five performers.

25 jan 2019
Läs mer
Kreditfonden stöder Barncancerfonden
19 Dec 2018
Läs mer

Vad våra kunder säger

Vanliga frågor

Visa alla