Varför Kreditfonden

Som investerare i Scandinavian Credit Fund I har ni tillgång till en investeringsprodukt med hög förväntad avkastning till en låg marknadsrisk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare. En investering bidrar samtidigt till samhällsnytta då investeringsfilosofin bygger på att underlätta för företags expansion och utveckling.

Aktuella datum för insättning

Aktuella datum för uttag

Vårt erbjudande

Företagslån

Scandinavian Credit Fund I erbjuder kort till medelfristig direktutlåning till företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering, säsongmässiga behov eller andra orsaker. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien. Fonden söker objekt med en dokumenterad historia av rörelseresultat, kassaflöde eller händelser vilka leder till positivt kassaflöde samt återbetalningsförmåga.

Läs mer
Investering

Som investerare i Scandinavian Credit Fund I har ni tillgång till en investeringsprodukt med hög förväntad avkastning till en låg marknadsrisk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare. En investering  bidrar samtidigt till samhällsnytta då vi genom vår utlåning till företag underlättar för företag att expandera och utvecklas.

Läs mer

Fondutveckling

Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter

Årlig avkastning

Årlig avkastning

Årlig avkastning

År
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Årsavkastning
2016−0,25%0,37%0,31%0,44%0,50%0,69%0,66%0,80%0,63%0,92%0,81%0,76%6,64%
NAV99,75100,12100,43100,87101,37102,06102,72103,52104,15105,07105,88106,64
20170,43%0,84%0,81%0,70%0,69%0,61%0,67%0,76%0,62%0,64%0,65%0,71%8,13%
NAV100,43101,27102,08102,78103,47104,08104,75105,51106,13106,77107,42108,13
20180,54%0,54%
NAV100,54

3

utmärkelser

1400MKr

förvaltat kaptal

2100+

glada kunder

70+

företagslån

Finansiell information

Finansiell kalender

 • Bokslutskommuniké 2017

  2018-02-28

   
 • Reviderad årsredovisning

  2018-04-30

   
 • Årsstämma

  2018-05-31

   
 • Delårsrapport 2018

  2018-08-31

   

Ingen aktivitet detta år

 • Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016

  2017-03-28

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016
  Bokslutskommuniké 2016
 • Årsredovisning 2016

  2017-04-28

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Årsredovisning 2016
  Årsredovisning 2016
 • Halvårsrapport 2017

  2017-08-31

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – halvårsrapport 2017
  Halvårsrapport 2017
 • Bokslutskommuniké 2016

  2016-03-28

  Bokslutskommuniké mars 2016
   
 • Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 8 och halvårsrapport

  2016-09-16

  Stockholm 16 september 2016 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM). Fonden offentliggör Slutgiltiga villkor för emission enligt nedan:
  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 8 och halvårsrapport
 • Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – offentliggör delårsrapport 2016

  2016-09-19

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – offentliggör delårsrapport 2016
  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – offentliggör delårsrapport 2016

Ingen aktivitet detta år

Nyheter

Emission 11 den 1 december är nu fylld med 75 mkr!

Emission 11 den 1 december är nu fylld med 75 mkr. Begränsningen om 75 mkr har vi tidigare meddelat den 7 november, vilket går att läsa om här. Meddelande om tilldelning kommer att ske i början av december. De teckningsanmälningar som […]

20 Nov 2017
Läs mer
Marknadsmeddelande Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Vi har haft ett år utöver förväntan med inflöden i fonden och passerade den 1 november en miljard i förvaltat kapital efter den senaste emissionen om ca 188 mkr. Vi tackar alla kunder och finansiella rådgivare för det förtroendet! Under […]

07 Nov 2017
Läs mer
2016 Nordic Hedge Award…

HedgeNordic har gett ut en publikation om pristagarna för 2016 Nordic Hedge Award. Här finner ni ett särtryck om Kreditfonden. Här finner ni hela publikationen.

07 Jun 2017
Läs mer

Vad våra kunder säger

Vanliga frågor

Visa alla