Kreditfonden

Just nu pågår teckning i Scandinavian Creditfund I

Mer information »

 Aktuella datum för insättning

Sista dag för teckning
Sista dag för likvid
Teckningsdag
2018-01-262018-01-302018-02-01

 Aktuella datum för uttag

Blankett oss tillhanda
Avräkningsdag
När sker utbetalning
2017-12-072018-02-012018-02-12

Investering

Som investerare i Scandinavian Credit Fund I har ni tillgång till en investeringsprodukt med hög förväntad avkastning till en låg risk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare. En investering bidrar samtidigt till samhällsnytta då investeringsfilosofin bygger på att underlätta för mindre och medelstora företags expansion och utveckling.

Mer information »

Företagslån

Scandinavian Credit Fund I erbjuder kort till medelfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller med säsongsmässiga behov. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien.

Fonden söker objekt med en dokumenterad historia av rörelseresultat, kassaflöde eller händelser vilka leder till positivt kassaflöde samt återbetalningsförmåga.

Mer information »

Om Kreditfonden

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I.

Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Mer information »

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt