Finansiell information

Finanskalender

 • Reviderad årsredovisning

  2018-04-30

   
 • Årsstämma

  2018-05-31

   
 • Delårsrapport 2018

  2018-08-31

   
 • Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016

  2017-03-28

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016
  Bokslutskommuniké 2016
 • Årsredovisning 2016

  2017-04-28

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Årsredovisning 2016
  Årsredovisning 2016
 • Halvårsrapport 2017

  2017-08-31

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – halvårsrapport 2017
  Halvårsrapport 2017
 • Bokslutskommuniké 2016

  2016-03-28

  Bokslutskommuniké mars 2016
   
 • Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 8 och halvårsrapport

  2016-09-16

  Stockholm 16 september 2016 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM). Fonden offentliggör Slutgiltiga villkor för emission enligt nedan:
  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 8 och halvårsrapport
 • Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – offentliggör delårsrapport 2016

  2016-09-19

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – offentliggör delårsrapport 2016
  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – offentliggör delårsrapport 2016

Inga händelser detta år

Pressreleases

2018-04-03Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs
2018-04-03Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 2 2018
2018-03-05Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Godkännande och registrering av tillägg till prospekt
2018-03-01Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs
2018-03-01Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 1 2018
2018-02-28Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2017
2018-02-01Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs
2018-01-23Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör Prospekt och emission av Vinsandelslån månadsvis för 2018
2018-01-10Marknadsmeddelande Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
2018-01-03Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs
2017-12-29Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 11 2017
2017-12-12Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Godkännande och registrering av tillägg till prospekt
2017-12-01Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs
2017-11-27Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 10 2017
2017-11-07Marknadsmeddelande Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
2017-11-01Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs
2017-10-27Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 9 2017
2017-10-02Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs
2017-09-26Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 8 2017
Äldrehttp://news.cision.com/se/scandinavian-credit-fund-i