Finansiell information

Finanskalender

 • Bokslutskommuniké 2017

  2018-02-28

   
 • Reviderad årsredovisning

  2018-04-30

   
 • Årsstämma

  2018-05-31

   
 • Delårsrapport 2018

  2018-08-31

   

Inga händelser detta år

 • Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016

  2017-03-28

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016
  Bokslutskommuniké 2016
 • Årsredovisning 2016

  2017-04-28

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Årsredovisning 2016
  Årsredovisning 2016
 • Halvårsrapport 2017

  2017-08-31

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – halvårsrapport 2017
  Halvårsrapport 2017
 • Bokslutskommuniké 2016

  2016-03-28

  Bokslutskommuniké mars 2016
   
 • Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 8 och halvårsrapport

  2016-09-16

  Stockholm 16 september 2016 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM). Fonden offentliggör Slutgiltiga villkor för emission enligt nedan:
  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 8 och halvårsrapport
 • Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – offentliggör delårsrapport 2016

  2016-09-19

  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – offentliggör delårsrapport 2016
  Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – offentliggör delårsrapport 2016

Inga händelser detta år

Pressreleases

1 Feb 2018Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs
23 Jan 2018Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör Prospekt och emission av Vinsandelslån månadsvis för 2018
10 Jan 2018Marknadsmeddelande Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
3 Jan 2018Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs
29 Dec 2017Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 11 2017
12 Dec 2017Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Godkännande och registrering av tillägg till prospekt
1 Dec 2017Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs
27 Nov 2017Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 10 2017
7 Nov 2017Marknadsmeddelande Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
1 Nov 2017Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs
27 Oct 2017Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 9 2017
2 Oct 2017Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs
26 Sep 2017Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 8 2017
1 Sep 2017Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs
31 Aug 2017Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – halvårsrapport 2017
29 Aug 2017Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 7 2017
1 Aug 2017Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs
25 Jul 2017Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 6 2017
11 Jul 2017Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör kredithändelse