Per – Anders Tammerlöv

Per - Anders Tammerlöv 1

Per-Anders Tammerlöv, född 1973, har en examen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet. Han har en lång erfarenhet från den finansiella sektorn och är sedan 2006 vd för Mangold AB,

Angelica Lips da Cruz

Angelica Lips da Cruz 2

Angelica har haft ledande befattningar i 20 år inom den finansiella sektor i London, Stockholm och Paris som Vice President Head of Europe, Middle East and Asia för Citigroup och

Peter Norman Ulltin

Peter Norman Ulltin

Invald i styrelse den 8 maj 2015 Peter har tjugofem års erfarenhet av arbete med finansiella tjänster och försäkringar. Peter har bland annat arbetat i olika befattningar inom Skandia koncernen,

Fredrik Sjöstrand

Fredrik Sjöstrand 3

Invald i styrelse den 8 maj 2015 Fredrik har tjugoåtta års erfarenhet av att arbeta i den finansiella sektorn. Fredrik har under denna tid arbetat i flera ledande befattningar samt

Michael Gunnarsson

Michael Gunnarsson

Invald i styrelse den 25 juni 2015 Michael har tjugo års erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn. Michael har haft ett antal ledande befattningar inom Skandiakoncernen. Michael har vidare

Per Friman

Per Friman 4

Invald i styrelsen den 29 december 2016   Per har tjugo års erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn. Per har haft ett antal ledande befattningar inom Skandiakoncernen såsom Vice VD