Per – Anders Tammerlöv

Per - Anders Tammerlöv 1

Per-Anders Tammerlöv, född 1973, har en examen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet. Han har en lång erfarenhet från den finansiella sektorn och är sedan 2006 vd för Mangold AB,

Angelica Lips da Cruz

Angelica Lips da Cruz 2

Angelica har haft ledande befattningar i 20 år inom den finansiella sektor i London, Stockholm och Paris som Vice President Head of Europe, Middle East and Asia för Citigroup och

Peter Norman Ulltin

Peter Norman Ulltin

Invald i styrelse den 8 maj 2015 Peter har tjugofem års erfarenhet av arbete med finansiella tjänster och försäkringar. Peter har bland annat arbetat i olika befattningar inom Skandia koncernen,

Fredrik Sjöstrand

Fredrik Sjöstrand

Invald i styrelse den 8 maj 2015 Fredrik har över 33 års erfarenhet av att arbeta i den finansiella sektorn. Fredrik har under denna tid arbetat i flera ledande befattningar

Michael Gunnarsson

Michael Gunnarsson

Invald i styrelse den 25 juni 2015 Michael har tjugo års erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn. Michael har haft ett antal ledande befattningar inom Skandiakoncernen. Michael har vidare