Michael Gunnarsson

Invald i styrelse den 25 juni 2015

Michael har tjugo års erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn. Michael har haft ett antal ledande befattningar inom Skandiakoncernen. Michael har vidare haft ledande befattningar inom Movestic, både som VD för Movestic Kapitalförvaltning AB och Movestic Livförsäkring AB. Michael kommer senast från en befattning som VD på ODIN Fonder.

Huvudsaklig sysselsättning

Styrelseordförande  i Skandinaviska Kreditfonden AB och Scandinavian Credit Fund I AB samt styrelseledamot i Movestic Kapitalförvaltning AB och entreprenör.

Nuvarande och tidigare övriga uppdrag

Styrelseordförande  i Skandinaviska Kreditfonden AB och Scandinavian Credit Fund I AB. Styrelseledamot i Movestic Kapitalförvaltning AB. Styrelseledamot i Infragrop Nordic AB.

Michael har tidigare haft styrelseuppdrag i Movestic Livförsäkring AB, Exceed, Movestic Kapitalförvaltning AB samt Modernac SA.

Inget av uppdragen innebär någon intressekonflikt.

Michael Gunnarsson