Michael Gunnarsson

Invald i styrelse den 25 juni 2015

Michael har tjugo års erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn. Michael har haft ett antal ledande befattningar inom Skandiakoncernen. Michael har vidare haft ledande befattningar inom Movestic, både som VD för Movestic Kapitalförvaltning AB och Movestic Livförsäkring AB. Michael kommer senast från en befattning som VD på ODIN Fonder.

Nuvarande och tidigare övriga uppdrag

Styrelseordförande i Skandinaviska Kreditfonden, Scandinavian Credit Fund 1 AB, Nordic Factoring Fund AB, Finserve Nordic AB, Styrelseledamot i Infragroup Nordic AB, Infragroup Nordic investments AB, Pure Commons Sense Consulting AB, suppleant i Brandsign AB och entreprenör.

Michael har tidigare haft styrelseuppdrag i Movestic Livförsäkring AB, Movestic Kapitalförvaltning AB samt Modernac SA.

Inget av uppdragen innebär någon intressekonflikt.

Michael Gunnarsson
Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss