Per – Anders Tammerlöv

Per-Anders Tammerlöv har en examen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet. Per-Anders Tammerlöv har varit anställd på Mangold sedan 2003 och VD sedan 2006. Per-Anders Tammerlöv har sedan tidigare en lång erfarenhet från den finansiella sektorn däribland Alfred Berg (idag en del av ABN AMRO), Nordiska Fondkommission (idag en del av Ålandsbanken) och H&Q (idag en del av Carnegie).