Peter Norman Ulltin

Invald i styrelse den 8 maj 2015

Peter har tjugofem års erfarenhet av arbete med finansiella tjänster och försäkringar. Peter har bland annat arbetat i olika befattningar inom Skandia koncernen, som VD på Direct Finansiella Tjänster och Försäkringar, Söderberg & Partners samt som VD på Monyx Financial Group. En stor del av sitt yrkesliv arbetade Peter med strategi-, affärs- och verksamhetsutveckling inom finansiella tjänster och försäkringar, försäljning och distribution, produktutveckling, strukturella frågor och processer.

Huvudsaklig sysselsättning

Verkställande direktör och partner i Skandinaviska Kreditfonden AB

Nuvarande och tidigare övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Skandinaviska Kreditfonden AB och Scandinavian Credit Fund I AB. Tidigare styrelseuppdrag i Factor Insurance Brokers AB, Nordic Brokers Association AB (Hjerta), MeChamp AB, NewChamp AB samt Direct Kapitalförvaltning AB.

Peter Norman Ulltin