Viktor Blohmé

Viktor Blohmé 1

Viktor har arbetat med kredit och företagsanalys sedan slutet av 2018 på Nordea Bank med fokus på finansiering av transaktioner såsom LBO:s, M&A:s, och Obligationer. I januari 2022 började Viktor på Finserve som investment analyst i originationsteamet som ansvarar för fondens direktutlåningsportfölj. Uppgifterna inkluderar bland annat att utforska och identifiera nya affärsmöjligheter samt att bygga […]

Jonathan Furelid – Presskontakt

Jonathan Furelid - Presskontakt 2

Jonathan är presskontakt och kommunikationsansvarig på Kreditfonden. För pressrelaterade frågor, vänligen maila till jonathan.furelid@finserve.se  

Josef Lagergren

Josef Lagergren 3

Studerat i Tyskland 1,5 år, sen usa 1,5 år med en BA i företagsekonomi. Arbetade 2 år i usa med algo-handel, är trading-certifierad (series 7 och 63). Magisterexamen från handelshögskolan med inriktning finans. Har ca 400 högskolepoäng, varav mkt matematik och andra tekniska ämnen. Arbetat 10 år på Swedbank som kvantchef för ränte- och valutahandel. […]

Jan Lundquist

Jan Lundquist

Jan har en jur. kand. från Lunds Universitet och en civ.ek från Handelshögskolan i Göteborg. Jan har tidigare arbetat på Astra och AGA finansförvaltning inom FX, räntor och upplåning. Han har även arbetat på Nasdaq OMX som optionsmäklare samt vidare på Swedbank som riskansvarig för bankens globala handel, räntor, obligationer, FX, derivat, krediter och upplåning. […]

Mats Johansson

Mats Johansson

Mats har tjugo års erfarenhet som CFO i olika finansiella bolag och före det elva års erfarenhet som revisor, varav fem år som auktoriserad revisor. Mats är idag CFO på Skandinaviska Kreditfonden och var tidigare tidigare fristående konsult. Mellan 2004-2017 var Mats CFO på Proventus och Proventus Capital Management och dessförinnan CFO för Bankaktiebolaget JP […]

Helena Blixt

Helena Blixt

Helena har 20 års erfarenhet av administrations- och redovisningsarbete inom finansbranschen. Hon kommer närmast från en redovisningsbyrå. Innan dess arbetade Helena som redovisningsansvarig 5 år på Proventus AB och var under 13 år var anställd på Nasdaq OMX som bl a bokslutsansvarig och värdepappersadministration.

Emma Westerberg

Emma Westerberg

Sedan december 2017 har Emma arbetat på Kreditfonden och är idag head of origination. Emma har studerat företagsekonomi på Stockholms Universitet med inriktning på finansiering, och har läst en termin på San Diego State University som en del av sitt kandidatprogram.  Emma har ett stort intresse för finansiering av små och medelstora bolag.  

Ronja Fällström

Ronja Fällström

Ronja har sedan 2015 arbetat i roller relaterade till kredit- och riskbedömningar samt haft ansvar för löpande uppdateringar av riktlinjer för compliance och kundkännedom. I november 2015 började hon arbeta i kundsupport/operations på European Factoring Exchange AB som var en del av Schibstedt Media Group. Rollen bestod i att hjälpa B2B-företag med finansiering genom fakturaköp. […]

Peter Norman Ulltin

Peter Norman Ulltin

Invald i styrelse den 8 maj 2015 Peter har tjugofem års erfarenhet av arbete med finansiella tjänster och försäkringar. Peter har bland annat arbetat i olika befattningar inom Skandia koncernen, som VD på Direct Finansiella Tjänster och Försäkringar, Söderberg & Partners samt som VD på Monyx Financial Group. En stor del av sitt yrkesliv arbetade […]

Fredrik Sjöstrand

Fredrik Sjöstrand

Invald i styrelse den 8 maj 2015 Fredrik har över 33 års erfarenhet av att arbeta i den finansiella sektorn. Fredrik har under denna tid arbetat i flera ledande befattningar samt som specialist inom portföljförvaltning, handel, analys, riskhantering och kapitalanskaffning på Handelsbanken, Bear Stearns, Straumur Investmentbank, Carnegie samt Swedbank i Sverige, England och Luxemburg. Sedan […]