Helena Blixt

Helena har 20 års erfarenhet av administrations- och redovisningsarbete inom finansbranschen. Hon kommer närmast från en redovisningsbyrå. Innan dess arbetade Helena som redovisningsansvarig 5 år på Proventus AB och var under 13 år var anställd på Nasdaq OMX som bl a bokslutsansvarig och värdepappersadministration.

Helena Blixt