Den illikvida svenska företagsobligationsmarknaden skapar möjligheter för High Yield Opportunity Fund

Den illikvida svenska företagsobligationsmarknaden skapar möjligheter för High Yield Opportunity Fund 1

Finansinspektionen (FI) skriver i gårdagens upplaga (9 juni 2021) av Dagens Industri en debattartikel med titeln: Obligationsmarknaden måste ha högre likviditet. FI syftar på företagsobligationsmarknaden och belyser då problemet med likviditeten i den svenska marknaden. Under början av pandemin var säljtrycket hårt och andrahandsmarknaden för kunde inte absorbera allt. Det gjorde att obligationspriser föll kraftigt […]

Hedgenordic skriver om Scandinavian Credit Fund I och dess samarbete med European Investment Fund

Hedgenordic skriver om Scandinavian Credit Fund I och dess samarbete med European Investment Fund 2

I en artikel i Hedgenordic berättar Kreditfondens förvaltningschef Fredrik Sjöstrand om Scandinavian Creditfund I:s avtal med European Investment Fund om 3 miljarder SEK för att stötta nordiska små- och medelstora företag (SME:s). Länk till artikeln nedan (på engelska). €300 Million for Nordic SMEs  

Hedgenordic skriver om vår nylanserade High Yield Opportunity Fund

Hedgenordic skriver om vår nylanserade High Yield Opportunity Fund 3

I en intervju med Hedgenordic pratar Kreditfondens förvaltningschef Fredrik Sjöstrand och Head of Origination Peder Broms om den nylanserade High Yield Opportunity Fund. Länk till artikeln nedan (på engelska). Natural Progression

HedgeNordic om lanseringen av Nordic Direct Lending Fund

HedgeNordic om lanseringen av Nordic Direct Lending Fund 4

I en artikel i HedgeNordics senaste publikation ”Alternative Fixed Income Strategies” omskrivs lanseringen av Nordic Direct Lending Fund. Fonden erbjuder institutioner exponering mot den nordiska marknaden för direktlån med en planerad fondstart i mitten på nästa år.  Artikeln finns bifogad nedan. Alt Fixed Income_Kreditfonden_2020_v4

Artikel: Kreditfonden om möjligheterna med direktlån i Norden

Artikel: Kreditfonden om möjligheterna med direktlån i Norden 5

Kreditfondens investeringschef Fredrik Sjöstrand och head of origination Peder Broms talar med Hedgenordic om möjligheterna med direktlån på den Nordiska marknaden och hur situationen med Corona påverkat tillgångsslaget. privatemarket_kreditfonden_2020_v4

Så finansierar du ditt företagsförvärv

Så finansierar du ditt företagsförvärv 6

Potentialen att växa genom företagsförvärv är stor, men det kan vara svårt att få tillgång till det kapital som krävs för att lyckas. Med dagens kapitaltäckningsregler är bankerna ofta ovilliga att finansiera mindre och medelstora bolag. Det finns dock andra, mer flexibla, finansieringsalternativ att tillgå än traditionella banklån. Genom att erbjuda förvärvsfinansiering när bankerna inte […]

Vad är direktlån och varför är det viktigt?

Vad är direktlån och varför är det viktigt? 7

Begreppet direktlån är inte speciellt välkänt på den nordiska marknaden, men desto mer på den europeiska och amerikanska. Innebörden är förhållandevis enkel; direktlån är precis som ett vanligt banklån, fast utan bank. Långivaren är istället en privat aktör, exempelvis en fond, och således brukar direktlån som tillgångsslag kallas ”private debt”. Direktlån som finansiering har vuxit […]

Kreditfonden Continues Along Upward Curve

Artikel från hedgenordic.com

Bringing Direct Lending to the Nordics

Artikel från hedgenordic.com 160921_hedgenordic-com-bringing-direct-lending-to-the-nordics

Robust August for Kreditfonden

Artikel från hedgenordic.com