Den illikvida svenska företagsobligationsmarknaden skapar möjligheter för High Yield Opportunity Fund

Den illikvida svenska företagsobligationsmarknaden skapar möjligheter för High Yield Opportunity Fund 1

Finansinspektionen (FI) skriver i gårdagens upplaga (9 juni 2021) av Dagens Industri en debattartikel med titeln: Obligationsmarknaden måste ha högre likviditet. FI syftar på företagsobligationsmarknaden och belyser då problemet med

Hedgenordic skriver om Scandinavian Credit Fund I och dess samarbete med European Investment Fund

Hedgenordic skriver om Scandinavian Credit Fund I och dess samarbete med European Investment Fund 2

I en artikel i Hedgenordic berättar Kreditfondens förvaltningschef Fredrik Sjöstrand om Scandinavian Creditfund I:s avtal med European Investment Fund om 3 miljarder SEK för att stötta nordiska små- och medelstora

Hedgenordic skriver om vår nylanserade High Yield Opportunity Fund

Hedgenordic skriver om vår nylanserade High Yield Opportunity Fund 3

I en intervju med Hedgenordic pratar Kreditfondens förvaltningschef Fredrik Sjöstrand och Head of Origination Peder Broms om den nylanserade High Yield Opportunity Fund. Länk till artikeln nedan (på engelska). Natural

HedgeNordic om lanseringen av Nordic Direct Lending Fund

HedgeNordic om lanseringen av Nordic Direct Lending Fund 4

I en artikel i HedgeNordics senaste publikation ”Alternative Fixed Income Strategies” omskrivs lanseringen av Nordic Direct Lending Fund. Fonden erbjuder institutioner exponering mot den nordiska marknaden för direktlån med en

Artikel: Kreditfonden om möjligheterna med direktlån i Norden

Artikel: Kreditfonden om möjligheterna med direktlån i Norden 5

Kreditfondens investeringschef Fredrik Sjöstrand och head of origination Peder Broms talar med Hedgenordic om möjligheterna med direktlån på den Nordiska marknaden och hur situationen med Corona påverkat tillgångsslaget. privatemarket_kreditfonden_2020_v4

Så finansierar du ditt företagsförvärv

Så finansierar du ditt företagsförvärv 6

Potentialen att växa genom företagsförvärv är stor, men det kan vara svårt att få tillgång till det kapital som krävs för att lyckas. Med dagens kapitaltäckningsregler är bankerna ofta ovilliga

Vad är direktlån och varför är det viktigt?

Vad är direktlån och varför är det viktigt? 7

Begreppet direktlån är inte speciellt välkänt på den nordiska marknaden, men desto mer på den europeiska och amerikanska. Innebörden är förhållandevis enkel; direktlån är precis som ett vanligt banklån, fast

Kreditfonden Continues Along Upward Curve

Artikel från hedgenordic.com

Bringing Direct Lending to the Nordics

Artikel från hedgenordic.com 160921_hedgenordic-com-bringing-direct-lending-to-the-nordics

Robust August for Kreditfonden

Artikel från hedgenordic.com