Så finansierar du ditt företagsförvärv

Så finansierar du ditt företagsförvärv 1

Potentialen att växa genom företagsförvärv är stor, men det kan vara svårt att få tillgång till det kapital som krävs för att lyckas. Med dagens kapitaltäckningsregler är bankerna ofta ovilliga

Vad är direktlån och varför är det viktigt?

Vad är direktlån och varför är det viktigt? 2

Begreppet direktlån är inte speciellt välkänt på den nordiska marknaden, men desto mer på den europeiska och amerikanska. Innebörden är förhållandevis enkel; direktlån är precis som ett vanligt banklån, fast

Kreditfonden Continues Along Upward Curve

Artikel från hedgenordic.com

Bringing Direct Lending to the Nordics

Artikel från hedgenordic.com 160921_hedgenordic-com-bringing-direct-lending-to-the-nordics

Robust August for Kreditfonden

Artikel från hedgenordic.com

Credit funds could become lenders

Retrenchment by the banking sector will create a $1tn-$2tn opportunity for credit funds to fill the void in Europe in the coming decade, according to the International Monetary Fund and