Så finansierar du ditt företagsförvärv

Potentialen att växa genom förvärv är stor, men det kan vara svårt att få tillgång till det kapital som krävs för att lyckas. Med dagens kapitaltäckningsregler är bankerna ofta...