SCFI – Månadskommentar oktober 2022

SCFI - Månadskommentar oktober 2022 1

Scandinavian Credit fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för oktober om 104,23. Det är en nedgång med -0,39 %. Vi taktar på en avkastningsnivå kring +5 % vilket anses mycket bra med tanke på marknadsläget under året. Nyteckning i oktober blev dryga 20 miljoner kronor, stort tack för det. Vi har inte haft […]

SCFI – Månadskommentar september 2022

SCFI - Månadskommentar september 2022 2

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för september om 104,64. Det är en uppgång med 0,50 %. Vi taktar fortfarande på en nivå ovan 6 %, i denna röriga och osäkra omvärld är detta mycket bra. Nyteckning i september blev dryga 20 miljoner kronor, stort tack för det. Vi har inte […]

Månadsrapport januari 2021 – SCF I

Månadsrapport januari 2021 - SCF I 3

NAV kurs för januari blev 100,60 en uppgång på månaden med 0,60 ( 0,60%) och en standardavvikelse på 0,91. Bra start på året. Nytt år nya möjligheter. Vi återtar vår målsättning för helåret på 6-8% efter avgifter per den sista december 2021.

Månadsrapport april 2021 – SCF I

Månadsrapport april 2021 - SCF I 4

NAV kurs för april blev 102,06 en uppgång på månaden med 0,44 ( 0,43 %) och en standardavvikelse på 0,89. En något svagare månad. Det beror på en fortsatt stor likviditet i portföljen, det tar ibland lite längre tid än förväntat att sätta pengar i arbete. Det är bättre att göra rätt än att ha […]

Månadsrapport juli 2021 – SCF I

Månadsrapport juli 2021 - SCF I 5

NAV kurs för juli blev 102,98 en uppgång på 0,40 (0,3997%). Det är en ok månad. Vi har fortfarande en stor kassa, sommarstiltje har drabbat oss. Nyutlåningen under juni var 75 mkr. Inflödet till fonden var 15 mkr stort tack för det. Vi fortsätter vårt arbete med extra frekvent uppföljning av våra bolag med hänsyn […]

Månadsrapport september 2021 – SCF I

Månadsrapport september 2021 - SCF I 6

NAV kurs för september blev 103,85 en uppgång på 0,37 (0,3576%). Det är en svag månad. Det svaga resultatet är en effekt av att vi slutat intäktsföra räntor på ett större innehav som ligger under Riddargatan förvaltning. Bolaget utvecklas enligt plan och i slutändan blir det säkert bra. Dock blir skuldbördan för bolaget stor och […]

Månadsrapport februari 2022 – SCF I

Månadsrapport februari 2022 - SCF I 7

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för februari på 101,00. Det är en uppgång med 0,48 (0,477%), det är en bra månad med tanke på att vi bara har 28 dagar i februari.Inflöde för februari månad är 12 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i februari är ca. 48 miljoner […]

Månadsrapport augusti 2022 – SCF I

Månadsrapport augusti 2022 - SCF I 8

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för augusti på 104,12 Det är en uppgång med 0,27%. Nyteckning i augusti blev ca 8 miljoner kronor, stort tack för det. Vi taktar fortfarande på ca 6 %, i denna röriga omvärld vilket är mycket bra. Dock har vi i och med förra månadens […]

Månadsrapport juli 2022 – SCF I

Månadsrapport juli 2022 - SCF I 11

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för juli på 103,84. Det är en uppgång med 0,78 (0,78%) –  bidraget från vårt portföljbolag Vimab AB lyfter resultatet högst avsevärt, se nedan. Nyteckning i juli blev ca 39m, stort tack för det. Vi taktar fortfarande på ca 6 %, i denna röriga omvärld […]

Månadsrapport juni 2022 – SCF I

Månadsrapport juni 2022 - SCF I 14

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för juni på 103,04. Det är en uppgång med 0,35 (0,3408%) – en månad som är lite svagare än förväntat. Inflöde för juni månad är ca 50 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i juni är ca 58 miljoner kronor. Vi har haft en genomgång […]