Sök
Stäng den här sökrutan.

Månadsuppdatering SCFI december 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för december om 73,71. Det är en nedgång med 0,16%.  Ingen nyutlåning skedde till externa låntagare under december. Till de majoritetsägda bolagen har fonden lånat ut 3,5 MDDK till elhandelsbolaget b.energy medan Global Scanning amorterade sitt lån på 2,2 MUSD.  Under december stängde fonden ytterligare valutahedgar […]

Månadsuppdatering SCFI oktober 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för oktober om 75,25. Det är en nedgång med 3,78 %. Nedgången är hänförlig till en nedskrivning av en kredit på cirka 80 mkr. Detta eftersom en låntagare har flyttats från kategori 1 till kategori 2. Låntagaren flyttades till kategori 2 pga en utebliven räntebetalning. […]

Månadsuppdatering SCFI september 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för augusti om 78,21. Det är en nedgång med 2,17 %. Nedgången är hänförlig till reserveringar av två fastighetsutvecklare, en norsk och en svensk. Fonden har inte haft någon nyutlåning under september.  Inga avyttringar skedde under månaden. En uppgörelse nåddes i en tvist utan någon […]

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss