Månadsrapport januari 2021 – SCF I

Månadsrapport januari 2021 - SCF I 1

NAV kurs för januari blev 100,60 en uppgång på månaden med 0,60 ( 0,60%) och en standardavvikelse på 0,91. Bra start på året. Nytt år nya möjligheter. Vi återtar vår målsättning för helåret på 6-8% efter avgifter per den sista december 2021.

Månadsrapport april 2021 – SCF I

Månadsrapport januari 2021 - SCF I 2

NAV kurs för april blev 102,06 en uppgång på månaden med 0,44 ( 0,43 %) och en standardavvikelse på 0,89. En något svagare månad. Det beror på en fortsatt stor likviditet i portföljen, det tar ibland lite längre tid än förväntat att sätta pengar i arbete. Det är bättre att göra rätt än att ha […]

Månadsrapport juli 2021 – SCF I

Månadsrapport januari 2021 - SCF I 3

NAV kurs för juli blev 102,98 en uppgång på 0,40 (0,3997%). Det är en ok månad. Vi har fortfarande en stor kassa, sommarstiltje har drabbat oss. Nyutlåningen under juni var 75 mkr. Inflödet till fonden var 15 mkr stort tack för det. Vi fortsätter vårt arbete med extra frekvent uppföljning av våra bolag med hänsyn […]

Månadsrapport september 2021 – SCF I

Månadsrapport januari 2021 - SCF I 4

NAV kurs för september blev 103,85 en uppgång på 0,37 (0,3576%). Det är en svag månad. Det svaga resultatet är en effekt av att vi slutat intäktsföra räntor på ett större innehav som ligger under Riddargatan förvaltning. Bolaget utvecklas enligt plan och i slutändan blir det säkert bra. Dock blir skuldbördan för bolaget stor och […]

Månadsrapport februari 2022 – SCF I

Månadsrapport januari 2021 - SCF I 5

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för februari på 101,00. Det är en uppgång med 0,48 (0,477%), det är en bra månad med tanke på att vi bara har 28 dagar i februari.Inflöde för februari månad är 12 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i februari är ca. 48 miljoner […]

Månadsrapport maj 2022 – SCF I

Månadsrapport januari 2021 - SCF I 6

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för maj på 102,69. Det är en uppgång med 0,37 (0,3616%), det är en månad som är lite svagare än förväntat. Inflöde för maj månad är 31 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i maj är ca 30 miljoner kronor. Orsaken till den något […]

Månadsrapport april 2022 – SCF I

Månadsrapport januari 2021 - SCF I 7

Scandinavian Credit Fund I AB(publ) redovisar en NAV kurs för april på 102,32. Det är en uppgång med 0,65 (0,64 %), det är en mycket bra månad. Inflöde för april månad är 23 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i april är ca 22 miljoner kronor. Vi har ju som tidigare nämnts sålt en […]

Månadsrapport mars 2022 – SCF I

Månadsrapport januari 2021 - SCF I 8

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för mars på 101,67. Det är en uppgång med 0,67 (0,6634%), det är en mycket bra månad.Inflöde för mars månad är 22 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i mars är ca 53 miljoner kronor. Vi kan glädjande meddela att vi äntligen fått betalt […]

Månadsrapport januari 2022 – SCF I

Månadsrapport januari 2021 - SCF I 9

Scandinavian Credit Fund I AB(publ) redovisar en NAV kurs för januari på 100,52. Det är en uppgång med 0,52 (0,52 %), det är en helt ok start på året. Inflöde för januari månad är 39 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i januari är ca 30 miljoner kronor. Marknaden Nu ser marknaden vad vi […]

Månadsrapport december 2021 – SCF I

Månadsrapport januari 2021 - SCF I 11

Först och främst vill jag tacka för ännu ett år med er bästa investerare. Det är tråkigt för oss att leverera en svag månad det sista som händer på året och i texten nedan får ni en förklaring till detta. Under december månad tappade Scandinavian Credit Fund I 1,50 procent, vilket innebär att fondens avkastning […]