September: Stabil uppgång för Scandinavian Credit Fund I

September: Stabil uppgång för Scandinavian Credit Fund I 1

NAV kurs för september blev 102,84 en uppgång på månaden med 0,40 och en standardavvikelse på 0,92. Vi har inflöden i september på 22 mkr stort tack för det. Nyutlåningen