Månadsrapport januari 2021 – SCF I

Månadsrapport januari 2021 - SCF I 1

NAV kurs för januari blev 100,60 en uppgång på månaden med 0,60 ( 0,60%) och en standardavvikelse på 0,91. Bra start på året. Nytt år nya möjligheter. Vi återtar vår

Månadsrapport april 2021 – SCF I

Månadsrapport april 2021 - SCF I 2

NAV kurs för april blev 102,06 en uppgång på månaden med 0,44 ( 0,43 %) och en standardavvikelse på 0,89. En något svagare månad. Det beror på en fortsatt stor

Månadsrapport juli 2021 – SCF I

Månadsrapport juli 2021 - SCF I 3

NAV kurs för juli blev 102,98 en uppgång på 0,40 (0,3997%). Det är en ok månad. Vi har fortfarande en stor kassa, sommarstiltje har drabbat oss. Nyutlåningen under juni var

Månadsrapport september 2021 – SCF I

Månadsrapport september 2021 - SCF I 4

NAV kurs för september blev 103,85 en uppgång på 0,37 (0,3576%). Det är en svag månad. Det svaga resultatet är en effekt av att vi slutat intäktsföra räntor på ett

Månadsrapport augusti 2021 – SCF I

Månadsrapport augusti 2021 - SCF I 5

NAV kurs för juli blev 103,48 en uppgång på 0,49 (0,4758%). Det är en ok månad. Inflöde på 50 miljoner kronor, stort tack för det. Nyutlåningen under augusti var 6

Månadsrapport juni 2021 – SCF I

Månadsrapport juni 2021 - SCF I 6

NAV kurs för juni blev 102,58 en uppgång på 0,50 (0,4898%). Det är en ok månad. Jag tackar för den stora uppslutningen på vårt webbinarium som vi hade den 17/6

Månadsrapport maj 2021 – SCF I

Månadsrapport maj 2021 - SCF I 7

NAV kurs för maj blev 102,.08 en uppgång på 0,02 (0,02%). En svag månad som vi inte är nöjda med. Vi har ett större engagemang i Danmark genom en obligation

Månadsrapport mars 2021 – SCF I

Månadsrapport mars 2021 - SCF I 10

NAV kurs för mars blev 101,62 en uppgång på månaden med 0,54 (0,53 %) och en standardavvikelse på 0,90. En robust månad som vi är nöjda med. Vi har inflöden

Månadsrapport februari 2021 – SCF I

Månadsrapport februari 2021 - SCF I 11

NAV kurs för februari blev 101,08 en uppgång på månaden med 0,48 ( 0,477%) och en standardavvikelse på 0,91. Anledningen till att vi dippar under 0,50 är en kort månad

December: positiv månad och uppgång enligt reviderad prognos för 2020

December: positiv månad och uppgång enligt reviderad prognos för 2020 12

NAV kurs för december blev 104,28 en uppgång på månaden med 0,43 (0,41 %) och en standardavvikelse på 0,92. Vi landar året enligt reviderad prognos och det är bra. Nu