SCFI – månadskommentar februari 2023

SCFI - månadskommentar februari 2023 1

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för februari om 100,45. Det är en uppgång med 0,28 %. Fonden har inte haft någon nyutlåning under februari däremot har tre lyft genomförts på redan beviljade krediter motsvarande cirka 18 miljoner kronor. Fonden har under februari fått utbetalningen, enligt förväntan, från Indiska Magasinet AB:s […]

SCFI – månadskommentar januari 2023

SCFI - månadskommentar januari 2023 2

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för januari om 100,17. Det är en uppgång med 0,17 %. Vi har inte haft någon nyutlåning under januari däremot har fyra lyft genomförts på redan beviljade krediter motsvarande cirka 27,6 miljoner kronor. Fonden är fortsatt stängd för insättning och uttag till följd av stora […]

SCFI – månadskommentar december 2022

SCFI - månadskommentar december 2022 3

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för december om 104,83. Det är en uppgång med 0,45 %. Vi avslutar år med en avkastningsnivå på 4,83 % vilket får anses bra med tanke på marknadsläget under året. Vi har inte haft någon nyutlåning under december däremot har tre lyft genomförts på redan […]

SCFI – månadskommentar november 2022

SCFI - månadskommentar november 2022 4

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för november om 104,36. Det är en uppgång med 0,12 %. Vi taktar på en avkastningsnivå runt +4,5 % vilket får anses mycket bra med tanke på marknadsläget under året. Nyteckning i november blev dryga 20 miljoner kronor, stort tack för det. Vi har inte […]

SCFI – månadskommentar oktober 2022

SCFI - månadskommentar oktober 2022 5

Scandinavian Credit fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för oktober om 104,23. Det är en nedgång med -0,39 %. Vi taktar på en avkastningsnivå kring +5 % vilket anses mycket bra med tanke på marknadsläget under året. Nyteckning i oktober blev dryga 20 miljoner kronor, stort tack för det. Vi har inte haft […]

SCFI – månadskommentar september 2022

SCFI - månadskommentar september 2022 6

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för september om 104,64. Det är en uppgång med 0,50 %. Vi taktar fortfarande på en nivå ovan 6 %, i denna röriga och osäkra omvärld är detta mycket bra. Nyteckning i september blev dryga 20 miljoner kronor, stort tack för det. Vi har inte […]

Månadsrapport januari 2021 – SCF I

Månadsrapport januari 2021 - SCF I 7

NAV kurs för januari blev 100,60 en uppgång på månaden med 0,60 ( 0,60%) och en standardavvikelse på 0,91. Bra start på året. Nytt år nya möjligheter. Vi återtar vår målsättning för helåret på 6-8% efter avgifter per den sista december 2021.

Månadsrapport april 2021 – SCF I

Månadsrapport april 2021 - SCF I 8

NAV kurs för april blev 102,06 en uppgång på månaden med 0,44 ( 0,43 %) och en standardavvikelse på 0,89. En något svagare månad. Det beror på en fortsatt stor likviditet i portföljen, det tar ibland lite längre tid än förväntat att sätta pengar i arbete. Det är bättre att göra rätt än att ha […]

Månadsrapport juli 2021 – SCF I

Månadsrapport juli 2021 - SCF I 9

NAV kurs för juli blev 102,98 en uppgång på 0,40 (0,3997%). Det är en ok månad. Vi har fortfarande en stor kassa, sommarstiltje har drabbat oss. Nyutlåningen under juni var 75 mkr. Inflödet till fonden var 15 mkr stort tack för det. Vi fortsätter vårt arbete med extra frekvent uppföljning av våra bolag med hänsyn […]

Månadsrapport september 2021 – SCF I

Månadsrapport september 2021 - SCF I 10

NAV kurs för september blev 103,85 en uppgång på 0,37 (0,3576%). Det är en svag månad. Det svaga resultatet är en effekt av att vi slutat intäktsföra räntor på ett större innehav som ligger under Riddargatan förvaltning. Bolaget utvecklas enligt plan och i slutändan blir det säkert bra. Dock blir skuldbördan för bolaget stor och […]