Månadsrapport april 2021 – HYOF

Månadsrapport april 2021 - HYOF 1

April månad, med en uppgång på 0.73 punkter, var fondens bästa hittills och tar oss till ett NAV om 100.82. Även om vi refererat till styrkan i den underliggande portföljens yield under tidigare månadsbrev är det positivt att kunna visa effekterna av den en månad som denna, dvs utan för mycket påverkan av köp/sälj. Vi […]

Månadsrapport juni 2021 – HYOF

Månadsrapport juni 2021 - HYOF 2

NAV vid utgången av juni stod på 102.26, en uppgång med 0,71 punkter. Vi är strax bakom prognosen för halvåret på grund av en svag första månad. Vi hoppas kunna ta igen det under de närmsta månaderna, just nu ser det så ut. Vi vill börja med att uppmärksamma er på en debattartikel Fi skrev […]

Månadsrapport augusti 2021 – HYOF

Månadsrapport augusti 2021 - HYOF 3

Den nordiska HY marknaden har utvecklats väl under Augusti med efterfrågedriven ihopspreadning i SEK och NOK marknaden. EUR och USD marknaden har varit mer neutral men USD HY har performat bättre den sista veckan i linje med bättre börsutveckling. SEK och NOK marknaden lider av materialbrist i primärmarknaden då det endast gjorts ett fåtal emissioner […]

Månadsrapport september 2021 – HYOF

Månadsrapport september 2021 - HYOF 4

High Yield Opportunity Fund levererade fortsatt god avkastning under september med ett månadsresultat på plus 0,95 %, och totalt under årets första 9 månader 5,04 %. Jag bedömer det som fullt möjligt att nå målavkastning på 7% för helåret 2021. Det råder fortsatt brist på material i primär marknaden och stor efterfrågan i andrahandsmarknaden. Marknaden […]

Månadsrapport november 2021 – HYOF

Månadsrapport november 2021 - HYOF 5

HYOP levererade inte den avkastning som var målet för november på grund av oro i marknaden. Månadsresultat för november på minus -0,18 %, och totalt under årets första 11 månader plus 5,26 % innebär att vi inte når målavkastning på 7% för helåret 2021 utan snarare 5,5 %. Det nya viruset omikron har gjort att […]

Månadsrapport oktober 2021 – HYOF

Månadsrapport oktober 2021 - HYOF 6

HYOP levererade fortsatt god avkastning under september med ett månadsresultat på plus 0,40 %, och totalt under årets första 10 månader 5,46 %. Jag bedömer det som fullt möjligt att nå målavkastning på 7% för helåret 2021. Oktober har varit den stökigaste månaden på länge på de globala räntemarknaderna och det råder också delade meningar […]

Månadsrapport juli 2021 – HYOF

Månadsrapport juli 2021 - HYOF 7

Juli månad, med en uppgång på 0,68 procent, tog oss till ett NAV om 102,96. Uppgången drivs av förräntningar i den underliggande portföljen. Vi har inte genomfört några nyinvesteringar under Juli månad, utan bibehållit den exponering vi hade vid ingången av månaden. Vår långsiktiga strategi är som känt att hålla obligationer till förfall, och vi […]

Månadsrapport maj 2021 – HYOF

Månadsrapport maj 2021 - HYOF 8

Maj månad, med en uppgång på 0,71 punkter, tog oss till ett NAV om 101,54. Effekten den underliggande portföljens yield är nu tydlig och vi följer upp april månad med ännu ett starkt resultat. Vi behåller vår prognos om ett årsresultat på strax över 7 %. Vi har inte heller under Maj varit särskilt transaktionsintensiva, […]

Månadsrapport mars 2021 – HYOF

Månadsrapport mars 2021 - HYOF 9

Mars månad har likt februari kännetecknats av stor aktivitet i den nordiska primärmarknaden för high yield obligationer. Troligen delvis en effekt av ökade transaktionsvolymer i nordisk M&A och delvis uppdämt behov för refinansieringar. Vi gjorde 2 investeringar i andrahandsmarknaden under mars, dessa skedde i illikvida obligationer utställda av 2 större finansbolag. Eftersom obligationerna är illikvida […]