Månadsrapport april 2021 – HYOF

Månadsrapport april 2021 - HYOF 1

April månad, med en uppgång på 0.73 punkter, var fondens bästa hittills och tar oss till ett NAV om 100.82. Även om vi refererat till styrkan i den underliggande portföljens

Månadsrapport juni 2021 – HYOF

Månadsrapport juni 2021 - HYOF 2

NAV vid utgången av juni stod på 102.26, en uppgång med 0,71 punkter. Vi är strax bakom prognosen för halvåret på grund av en svag första månad. Vi hoppas kunna

Månadsrapport maj 2021 – HYOF

Månadsrapport maj 2021 - HYOF 3

Maj månad, med en uppgång på 0,71 punkter, tog oss till ett NAV om 101,54. Effekten den underliggande portföljens yield är nu tydlig och vi följer upp april månad med

Månadsrapport mars 2021 – HYOF

Månadsrapport mars 2021 - HYOF 4

Mars månad har likt februari kännetecknats av stor aktivitet i den nordiska primärmarknaden för high yield obligationer. Troligen delvis en effekt av ökade transaktionsvolymer i nordisk M&A och delvis uppdämt