Månadsrapport april 2021 – HYOF

Månadsrapport april 2021 - HYOF 1

April månad, med en uppgång på 0.73 punkter, var fondens bästa hittills och tar oss till ett NAV om 100.82. Även om vi refererat till styrkan i den underliggande portföljens

Månadsrapport juni 2021 – HYOF

Månadsrapport juni 2021 - HYOF 2

NAV vid utgången av juni stod på 102.26, en uppgång med 0,71 punkter. Vi är strax bakom prognosen för halvåret på grund av en svag första månad. Vi hoppas kunna

Månadsrapport augusti 2021 – HYOF

Månadsrapport augusti 2021 - HYOF 3

Den nordiska HY marknaden har utvecklats väl under Augusti med efterfrågedriven ihopspreadning i SEK och NOK marknaden. EUR och USD marknaden har varit mer neutral men USD HY har performat

Månadsrapport september 2021 – HYOF

Månadsrapport september 2021 - HYOF 4

High Yield Opportunity Fund levererade fortsatt god avkastning under september med ett månadsresultat på plus 0,95 %, och totalt under årets första 9 månader 5,04 %. Jag bedömer det som

Månadsrapport november 2021 – HYOF

Månadsrapport november 2021 - HYOF 5

HYOP levererade inte den avkastning som var målet för november på grund av oro i marknaden. Månadsresultat för november på minus -0,18 %, och totalt under årets första 11 månader

Månadsrapport oktober 2021 – HYOF

Månadsrapport oktober 2021 - HYOF 6

HYOP levererade fortsatt god avkastning under september med ett månadsresultat på plus 0,40 %, och totalt under årets första 10 månader 5,46 %. Jag bedömer det som fullt möjligt att

Månadsrapport juli 2021 – HYOF

Månadsrapport juli 2021 - HYOF 7

Juli månad, med en uppgång på 0,68 procent, tog oss till ett NAV om 102,96. Uppgången drivs av förräntningar i den underliggande portföljen. Vi har inte genomfört några nyinvesteringar under

Månadsrapport maj 2021 – HYOF

Månadsrapport maj 2021 - HYOF 8

Maj månad, med en uppgång på 0,71 punkter, tog oss till ett NAV om 101,54. Effekten den underliggande portföljens yield är nu tydlig och vi följer upp april månad med

Månadsrapport mars 2021 – HYOF

Månadsrapport mars 2021 - HYOF 9

Mars månad har likt februari kännetecknats av stor aktivitet i den nordiska primärmarknaden för high yield obligationer. Troligen delvis en effekt av ökade transaktionsvolymer i nordisk M&A och delvis uppdämt