Månadsrapport april 2021 – HYOF

Månadsrapport april 2021 - HYOF 1

April månad, med en uppgång på 0.73 punkter, var fondens bästa hittills och tar oss till ett NAV om 100.82. Även om vi refererat till styrkan i den underliggande portföljens

Månadsrapport mars 2021 – HYOF

Månadsrapport mars 2021 - HYOF 2

Mars månad har likt februari kännetecknats av stor aktivitet i den nordiska primärmarknaden för high yield obligationer. Troligen delvis en effekt av ökade transaktionsvolymer i nordisk M&A och delvis uppdämt