Var kan jag se mina vinstandelslån?

All nya vinstandelslån registreras hos Euroclear. Därefter levereras vinstandelslånen till Mangold Fondkommission som administrerar och distribuerar ut samtliga lån till investerarnas angivna depå eller VP-konto.

Du kan alltså se ditt innehav på din depå eller ditt VP-konto.

Om du har en rådgivare som hjälpt dig med investeringen, kan du kontakta denne för mer information.