SCFI – månadskommentar september 2022

SCFI - månadskommentar september 2022 1

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för september om 104,64. Det är en uppgång med 0,50 %. Vi taktar fortfarande på en nivå ovan 6 %, i denna röriga och osäkra omvärld är detta mycket bra. Nyteckning i september blev dryga 20 miljoner kronor, stort tack för det. Vi har inte […]