Webinar: Hur påverkas SCFI och NFF av Corona viruset och dess effekter på ekonomin

Webinar

Lyssna till vår Chief Investment Officer, Fredrik Sjöstrand. där han ger en ny uppdatering om hur vi ser på coronavirusets effekter på makroekonomin och kapitalmarknaderna samt specifikt hur vi ser att det påverkar fonderna SCFI och NFF kortsiktigt och långsiktigt. Du kan även hämta presentationen i PDF format. Titta på en inspelning av webinaret på […]

HedgeNordic Industry Report 2020

Nordic Hedge Fund Industry Report 2020

HedgeNordic ger ut bl a en årlig branschrapport som gör djupdykningar i aktuella ämnen. I år är Kreditfonden omskriven med fonden Nordic Factoring Fund. Ni kan läsa extraktet eller hela rapporten.

Kreditfonden stöder Barncancerfonden

Kreditfonden stöder Barncancerfonden 1

Kreditfonden växlar upp efter rekordår

Kreditfonden växlar upp efter rekordår 2

2018 blev på många sätt ett rekordår för Kreditfonden. Bolaget som ligger bakom Scandinavian Credit Fund 1, en fond som via direktlån till små och medelstora företag söker stabil avkastning till låg marknadsrisk och låg samvariation med börsen, såg sitt förvaltade kapital öka med över 130 procent till 2,8 miljarder kronor. Samtidigt steg antalet andelsägare […]