Nordic Factoring Fund – månadskommentar oktober 2022

Nordic Factoring Fund - månadskommentar oktober 2022 1

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för oktober om 105,03. Det är en uppgång med 0,41 %. Fonden har en hög likviditet och fortsätter arbetet med att identifiera och investera i nya projekt för att omsätta överlikviditeten. Inflödet under oktober månad är 39,7 miljoner kronor, stort tack för det. Vi taktar på […]

Nordic Factoring Fund – månadskommentar september 2022

Nordic Factoring Fund - månadskommentar september 2022 2

NAV kurs i september blev 104,6 vilket ger en uppgång för månaden på 0,41 %. Något lägre än vad vi önskar. Vi har en hög likviditet i fonden men har ett antal projekt framöver som kommer att engagera vår överlikviditet. Inflöde för september månad är 38 miljoner kronor stort tack för det. På årstakt ligger […]

Månadsrapport februari 2021 – NFF

Månadsrapport februari 2021 - NFF 3

NAV kurs i februari blev 101,09 vilket ger en uppgång för månaden på 0,47 (0,467%). Det är vi nöjda med. Vi dippar under 0,50 beroende på att februari bara har 28 dagar, det ger ca 3,5 punkter sämre avkastning för månaden. Inflöde på 30 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i februari var ca […]

Månadsrapport april 2021 – NFF

Månadsrapport april 2021 - NFF 4

NAV kurs i april blev 102,21 vilket ger en uppgång för månaden på 0,55 (0,54 %). Det är en bra månad speciellt med tanke på att det är 30 dagar i april. Inflöde på 31 miljoner kronor, stort tack för det. Nyutlåningen i april var cirka 34 miljoner kronor. Vi inför kvartalsvis likviditet i fonden […]

Månadsrapport maj 2021 – NFF

Månadsrapport maj 2021 - NFF 5

NAV kurs i maj blev 102,81 vilket ger en uppgång för månaden på 0,60 (0,59%). Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. Inflöde på 27 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i maj var cirka 34 miljoner kronor. Vi inför kvartalsvis likviditet i fonden för inlösen den 2021-07-01, vi bibehåller månadsvis möjlighet […]

Månadsrapport juni 2021 – NFF

Månadsrapport juni 2021 - NFF 8

NAV kurs i juni blev 103,38 vilket ger en uppgång för månaden på 0,57 (0,554%). Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. Skillnaden mot förra månaden utgörs i till största delen av att maj juni är en dag kortare än maj. Inflöde på 18 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i […]

Månadsrapport juli 2021 – NFF

Månadsrapport juli 2021 - NFF 9

NAV kurs i juli blev 103,98 vilket ger en uppgång för månaden på 0,60 (0,5804%).  Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. Inflöde på 29 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i februari var ca 20 mkr. Vi inför kvartalsvis likviditet i fonden för inlösen den 2021-07-01, vi bibehåller månadsvis möjlighet […]

Månadsrapport augusti 2021 – NFF

Månadsrapport augusti 2021 - NFF 10

NAV kurs i augusti blev 104,56 vilket ger en uppgång för månaden på 0,58 (0,5578%). Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. Jag ser ett NAV på 6,5-7,0% vid årets slut, givet den information jag har idag. Inflöde på 51 miljoner kronor stort tack för det. Vi har potentiellt en riktigt stor […]

Månadsrapport september 2021 – NFF

Månadsrapport september 2021 - NFF 11

NAV kurs i september blev 105,10 vilket ger en uppgång för månaden på 0,54 (0,52%) Det är en helt ok månad, fonden taktar på enligt plan. Det var 30 dagars månad så det gör ett par baspunkter på NAV. Inflöde på 44 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i februari var ca 150 miljoner […]

Månadsrapport oktober 2021 – NFF

Månadsrapport oktober 2021 - NFF 12

NAV kurs i oktober blev 105,67 vilket ger en uppgång för månaden på 0,57 (0,5423%). Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. Inflöde på 51 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i februari var ca 90 miljoner kronor. Vi fortsätter vårt arbete med extra frekvent uppföljning av våra bolag med hänsyn […]