Månadsrapport februari 2021 – NFF

Månadsrapport februari 2021 - NFF 1

NAV kurs i februari blev 101,09 vilket ger en uppgång för månaden på 0,47 (0,467%). Det är vi nöjda med. Vi dippar under 0,50 beroende på att februari bara har 28 dagar, det ger ca 3,5 punkter sämre avkastning för månaden. Inflöde på 30 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i februari var ca […]

Månadsrapport april 2021 – NFF

Månadsrapport februari 2021 - NFF 2

NAV kurs i april blev 102,21 vilket ger en uppgång för månaden på 0,55 (0,54 %). Det är en bra månad speciellt med tanke på att det är 30 dagar i april. Inflöde på 31 miljoner kronor, stort tack för det. Nyutlåningen i april var cirka 34 miljoner kronor. Vi inför kvartalsvis likviditet i fonden […]

Månadsrapport maj 2021 – NFF

Månadsrapport februari 2021 - NFF 3

NAV kurs i maj blev 102,81 vilket ger en uppgång för månaden på 0,60 (0,59%). Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. Inflöde på 27 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i maj var cirka 34 miljoner kronor. Vi inför kvartalsvis likviditet i fonden för inlösen den 2021-07-01, vi bibehåller månadsvis möjlighet […]

Månadsrapport juni 2021 – NFF

Månadsrapport februari 2021 - NFF 6

NAV kurs i juni blev 103,38 vilket ger en uppgång för månaden på 0,57 (0,554%). Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. Skillnaden mot förra månaden utgörs i till största delen av att maj juni är en dag kortare än maj. Inflöde på 18 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i […]

Månadsrapport juli 2021 – NFF

Månadsrapport februari 2021 - NFF 7

NAV kurs i juli blev 103,98 vilket ger en uppgång för månaden på 0,60 (0,5804%).  Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. Inflöde på 29 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i februari var ca 20 mkr. Vi inför kvartalsvis likviditet i fonden för inlösen den 2021-07-01, vi bibehåller månadsvis möjlighet […]

Månadsrapport augusti 2021 – NFF

Månadsrapport februari 2021 - NFF 8

NAV kurs i augusti blev 104,56 vilket ger en uppgång för månaden på 0,58 (0,5578%). Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. Jag ser ett NAV på 6,5-7,0% vid årets slut, givet den information jag har idag. Inflöde på 51 miljoner kronor stort tack för det. Vi har potentiellt en riktigt stor […]

Månadsrapport september 2021 – NFF

Månadsrapport februari 2021 - NFF 9

NAV kurs i september blev 105,10 vilket ger en uppgång för månaden på 0,54 (0,52%) Det är en helt ok månad, fonden taktar på enligt plan. Det var 30 dagars månad så det gör ett par baspunkter på NAV. Inflöde på 44 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i februari var ca 150 miljoner […]

Månadsrapport oktober 2021 – NFF

Månadsrapport februari 2021 - NFF 10

NAV kurs i oktober blev 105,67 vilket ger en uppgång för månaden på 0,57 (0,5423%). Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. Inflöde på 51 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i februari var ca 90 miljoner kronor. Vi fortsätter vårt arbete med extra frekvent uppföljning av våra bolag med hänsyn […]

Månadsrapport november 2021 – NFF

Månadsrapport februari 2021 - NFF 11

NAV kurs i november blev 106,24 vilket ger en uppgång för månaden på 0,57 (0,5394%). Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. Jag ser ett NAV på 6,5-7,0% vid årets slut, givet den information jag har idag. Inflöde på 98 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i november var liten. Vi […]

Månadsrapport december 2021 – NFF

Månadsrapport februari 2021 - NFF 12

Stort tack för ännu ett år med er bäste investerare. NAV kurs i december blev 106,79 vilket ger en uppgång för månaden på 0,55 (0,52%). Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. NFF ger alltså en årsavkastning på 6,79% vilket jag är mycket nöjd med. Fonden överträffar sin målsättning med ca 75 […]