Nordic Factoring Fund månadsrapport – februari 2023

Nordic Factoring Fund månadsrapport - februari 2023 1

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för februari om 100,82. Det är en uppgång med 0,43 %. Under februari har fonden lagt upp en ny kredit för finansiering av fakturor på ca 20 mkr och kommer under mars betala ut ca 135 mkr i nya fakturalån. Fonden har omförhandlat räntan på lånen […]

Nordic Factoring Fund – månadskommentar januari 2023

Nordic Factoring Fund - månadskommentar januari 2023 2

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för januari om 100,39. Det är en uppgång med 0,39 %. Fonden har fortsatt hög likviditet och fortsätter arbetet med att identifiera och investera i nya projekt för att omsätta överlikviditeten. Marknaden har ökat sedan pandemin vilket både är möjlighet och risk, fonden genomför just nu […]

Nordic Factoring Fund – månadskommentar december 2022

Nordic Factoring Fund - månadskommentar december 2022 3

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för december om 105,85. Det är en uppgång med 0,43 %. Fonden har hög likviditet och fortsätter arbetet med att identifiera och investera i nya projekt för att omsätta överlikviditeten. Vi avslutar året med en avkastningsnivå på 5,85 %, vilket är strax under målavkastning. Fonden känner […]

Nordic Factoring Fund – månadskommentar november 2022

Nordic Factoring Fund - månadskommentar november 2022 4

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för november om 105,4. Det är en uppgång med 0,35 %. Fonden har hög likviditet och fortsätter arbetet med att identifiera och investera i nya projekt för att omsätta överlikviditeten. Inflödet under oktober månad är cirka 30 miljoner kronor, stort tack för det. Vi taktar på […]

Nordic Factoring Fund – månadskommentar oktober 2022

Nordic Factoring Fund - månadskommentar oktober 2022 5

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för oktober om 105,03. Det är en uppgång med 0,41 %. Fonden har en hög likviditet och fortsätter arbetet med att identifiera och investera i nya projekt för att omsätta överlikviditeten. Inflödet under oktober månad är 39,7 miljoner kronor, stort tack för det. Vi taktar på […]

Nordic Factoring Fund – månadskommentar september 2022

Nordic Factoring Fund - månadskommentar september 2022 6

NAV kurs i september blev 104,6 vilket ger en uppgång för månaden på 0,41 %. Något lägre än vad vi önskar. Vi har en hög likviditet i fonden men har ett antal projekt framöver som kommer att engagera vår överlikviditet. Inflöde för september månad är 38 miljoner kronor stort tack för det. På årstakt ligger […]

Månadsrapport februari 2021 – NFF

Månadsrapport februari 2021 - NFF 7

NAV kurs i februari blev 101,09 vilket ger en uppgång för månaden på 0,47 (0,467%). Det är vi nöjda med. Vi dippar under 0,50 beroende på att februari bara har 28 dagar, det ger ca 3,5 punkter sämre avkastning för månaden. Inflöde på 30 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i februari var ca […]

Månadsrapport april 2021 – NFF

Månadsrapport april 2021 - NFF 8

NAV kurs i april blev 102,21 vilket ger en uppgång för månaden på 0,55 (0,54 %). Det är en bra månad speciellt med tanke på att det är 30 dagar i april. Inflöde på 31 miljoner kronor, stort tack för det. Nyutlåningen i april var cirka 34 miljoner kronor. Vi inför kvartalsvis likviditet i fonden […]

Månadsrapport maj 2021 – NFF

Månadsrapport maj 2021 - NFF 9

NAV kurs i maj blev 102,81 vilket ger en uppgång för månaden på 0,60 (0,59%). Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. Inflöde på 27 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i maj var cirka 34 miljoner kronor. Vi inför kvartalsvis likviditet i fonden för inlösen den 2021-07-01, vi bibehåller månadsvis möjlighet […]

Månadsrapport juni 2021 – NFF

Månadsrapport juni 2021 - NFF 12

NAV kurs i juni blev 103,38 vilket ger en uppgång för månaden på 0,57 (0,554%). Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. Skillnaden mot förra månaden utgörs i till största delen av att maj juni är en dag kortare än maj. Inflöde på 18 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i […]