September: Utmärkt månad för Nordic Factoring Fund

September: Utmärkt månad för Nordic Factoring Fund 1

NAV kurs i augusti blev 104.10 vilket ger en uppgång för månaden på 0,54. En utmärkt månad som är över målsättningen på rullande tolvmånaderstal på minst 6%. Inflöde på 22