Scandinavian Credit Fund I ABs avkastning (årlig Vinsandelsränta) kommer att omvandlas till nya Vinstandelslån till Vinstandelslåneinnehavarna

Fonden ska för varje räkenskapsår fastställa Vinstandelsräntan för förvaltningen av Investeringsportföljen enligt God redovisningssed.

Vinstandelsränta som tillfaller Vinstandelslåneinnehavarna ska på Ränteförfallodagen ske genom utgivande av ytterligare Vinstandelslån. Vinstandelsräntan skall avrundas nedåt till närmste hundratal kronor och avrundningen sker på depåinstitutnivå.

Fullständiga villkor finner ni här.

Den 13 januari ställs kursen ner till 100,00 efter bokning av Vinstandelsräntan och det nya nominella beloppet för Vinstandelslånen bör synas i respektive depå den 23 januari.

Viktigt! Det innebär att under perioden från den 13 januari fram till att depåinstitutet har bokat ut de nya Vinstandelslånen ser det ut som negativ avkastning i depån.

 

Här nedan finns det två exempel på hur Vinstandelsräntan kan räknas fram.

 

Exempel 1, Investering i fonden har skett den 4 januari juli 2016

Investerat kapital 100 000 kr till NAV kurs 100,00

Det ger nominellt 100 000 kr (100 000 / 1,0000 = 100 000)

Investeringens värde 1 januari 2016 var 100 000 kr (100 000 * 1,0000)

NAV kurs 2 januari 2017 är 106,64 före utgivande av Vinstandelsränta

Investeringens värde 2 januari 2017 var 106 640 kr (100 000 * 1,0664)

Avkastningen (Vinstandelsräntan) utgår till investeraren i form av nya vinstandelslån, vilket ger det totala nominella beloppet 106 640 kr *)

Ny NAV kurs 13/1 2017 är 100,00 efter utgivande av Vinstandelsränta

Värde på innehavet efter utgivandet av nya Vinstandelslån blir då 106 640 kr (106 000 * 1,0000)

 

Exempel 2, Investering i fonden har skett den 1 juli 2016

Investerat kapital 100 000 kr till NAV kurs 102,06

Det ger nominellt 97 900 kr (100 000 / 1,0206 = 97 981, vilket avrundas till 97 900)

Investeringens värde 1 juli 2016 var 99 916 kr (97 900 * 1,0206)

NAV kurs 2 januari 2017 är 106,64 före utgivande av Vinstandelsränta

Investeringens värde 2 januari 2017 var 104 400 kr (97 900 * 1,0664)

Avkastningen (Vinstandelsräntan) utgår till investeraren i form av nya vinstandelslån, vilket ger det totala nominella beloppet 104 400 kr *)

Ny NAV kurs 13/1 2017 är 100,00 efter utgivande av Vinstandelsränta

Värde på innehavet efter utgivandet av nya Vinstandelslån blir då 104 400 kr (104 400 * 1,0000)

 

*)       Då avrundning av Vinstandelsräntan sker på depåinstitutnivå kan det nya nominella beloppet variera från de här exemplen.

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt