VÅRA FONDER

Kreditfonden erbjuder investerare tillgång till flera investeringsprodukter med hög förväntad avkastning till en låg marknadsrisk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare.

En AIF-fond som erbjuder kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som behöver finansiera någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller säsongsmässiga behov. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien.

Fondens affärsidé är att bedriva direktutlåning till företag. Fonden avser att erbjuda de investerare som är intresserade av fondens placeringsstrategi att teckna sig för Vinstandelslån. Investerare i Vinstandelslånen kan vara privatpersoner, företag, stiftelser och värdepappersbolag.