Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi har fått från våra kunder. Vi lägger löpande till nya frågor och svar och du är mer än välkommen att kontakta oss om det är något du undrar över.
Vilken är den största risken med en investering I Scandinavian Credit Fund I AB?

Fonden avser att bedriva utlåning till mindre och medelstora företag i vilka den potentiella värdeökningen kan vara förknippad med risk i form av att avkastning kan bli sämre än...

Fonden avser att bedriva utlåning till mindre och medelstora företag i vilka den potentiella värdeökningen kan vara förknippad med risk i form av att avkastning kan bli sämre än förväntat eller rentav utebli om företaget som tar upp krediten inte lyckas återbetala de krediter det fått.

Går det att sälja vinstandelslånen utgivna av Scandinavian Credit Fund I AB under lånets löptid?

Mangold Fondkommission har åtagit sig agera marknadsgarant och löpande ställa köpkurser avseende Vinstandelslånen. Vidare är fonden öppen för teckning och inlösen månadsvis i primärmarknaden....

Mangold Fondkommission har åtagit sig agera marknadsgarant och löpande ställa köpkurser avseende Vinstandelslånen. Vidare är fonden öppen för teckning och inlösen månadsvis i primärmarknaden.

Notering på NGM/NDX

AIF-fondens vinstandelslån är upptagna till handel från den 4 januari 2016....

AIF-fondens vinstandelslån är upptagna till handel från den 4 januari 2016.

Hur förvaltas det kapital som investeras i Scandinavian Credit Fund I AB?

Scandinavian Credit Fund I erbjuder kort till medelfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, brygg- finansiering, generationsfinansiering eller...

Scandinavian Credit Fund I erbjuder kort till medelfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, brygg- finansiering, generationsfinansiering eller med säsongsmässiga behov. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien. Fonden söker objekt med en dokumenterad historia av rörelseresultat, kassaflöde eller händelser vilka leder till positivt kassaflöde samt återbetalningsförmåga och säkerhet för lånen. Vidare kan Fonden på selektiv basis placera medel i fondandelar i liknande fonder utan geografisk begränsning, high yield obligationer samt kreditinstitut.
Fonden har även möjlighet att använda derivatinstrument, dels för att reducera sådana risker som är icke önskvärda, dels för att erhålla exponeringar som bedöms attraktiva för fonden och dess riskprofil.

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss