Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi har fått från våra kunder. Vi lägger löpande till nya frågor och svar och du är mer än välkommen att kontakta oss om det är något du undrar över.
Var kan jag se mina vinstandelslån?

All nya vinstandelslån registreras hos Euroclear. Därefter levereras vinstandelslånen till Mangold Fondkommission som administrerar och distribuerar ut samtliga lån till investerarnas angivna depå eller VP-konto. Du kan alltså se...

All nya vinstandelslån registreras hos Euroclear. Därefter levereras vinstandelslånen till Mangold Fondkommission som administrerar och distribuerar ut samtliga lån till investerarnas angivna depå eller VP-konto.

Du kan alltså se ditt innehav på din depå eller ditt VP-konto.

Om du har en rådgivare som hjälpt dig med investeringen, kan du kontakta denne för mer information.

Vilka skatter kan en investerare belastas med vid en investering i Scandinavian Credit Fund I AB?

Nedan beskrivning är fakta vid tidpunkten av broschyrens framställande, för specifika individuella råd kontakta en specialist inom skatt: Om investeringen görs av en privatperson, gäller för närvarande följande: Fysiska...

Nedan beskrivning är fakta vid tidpunkten av broschyrens framställande, för specifika individuella råd kontakta en specialist inom skatt:
Om investeringen görs av en privatperson, gäller för närvarande följande:
Fysiska personer och dödsbon som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas för all kapitalinkomst såsom ränta och kapitalvinst som inkomst av kapital med en skattesats om 30 procent.

Om investeringen görs av ett aktiebolag, gäller för närvarande följande:
För aktiebolag beskattas all inkomst inklusive kapitalvinster och ränteinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent.

Kan vinstandelslånen ägas av en försäkring?

Vinstandelslånen kan vara ett tillgångsslag i en depåförsäkring om försäkringsgivaren godkänner det....

Vinstandelslånen kan vara ett tillgångsslag i en depåförsäkring om försäkringsgivaren godkänner det.

Var kan investeraren praktiskt förvara de vinstandelslån de köpt?

Vinstandelslånet i Scandinavian Credit Fund I AB är ett registrerat värdepapper med ISIN-kod och kan därmed förvaras på depå eller VP-konto hos Bank eller Fondkommissionär....

Vinstandelslånet i Scandinavian Credit Fund I AB är ett registrerat värdepapper med ISIN-kod och kan därmed förvaras på depå eller VP-konto hos Bank eller Fondkommissionär.

När ser jag mina tecknade vinstandelslån på min depå eller angivna VP-konto?

Efter varje emission av nya vinstandelslån sista betalningsdag ska antalet lån registreras hos Euroclear. Tidsåtgången för detta är några dagar. Därefter levereras vinstandelslånen till Mangold Fondkommission som administrerar och...

Efter varje emission av nya vinstandelslån sista betalningsdag ska antalet lån registreras hos Euroclear. Tidsåtgången för detta är några dagar. Därefter levereras vinstandelslånen till Mangold Fondkommission som administrerar och distribuerar ut samtliga lån till investerarnas angivna depå eller VP-konto.

Hur beräknas mitt nominella teckningsbelopp?

Nedan följer ett exempel på hur det nominella beloppet beräknas utifrån aktuell kurs (NAV) vid teckningstillfället, vinstandelslånen sälj om nominellt 100 kr. Kurs (NAV) per den 1 juli 2016...

Nedan följer ett exempel på hur det nominella beloppet beräknas utifrån aktuell kurs (NAV) vid teckningstillfället, vinstandelslånen sälj om nominellt 100 kr.
Kurs (NAV) per den 1 juli 2016 var 102,72
100 000 kr / 1,0272 = 97 352 kr, vilket sedan avrundas till jämt 100-tal, dvs 97 300 kr (Nominellt tecknings belopp)

Aktuellt värde per 160701 är 97 300 * 1,0272 = 99 946 kr

Vad händer med de 54 kr? De 54 kr tillfaller fonden och fördelas kollektivt vid nästkommande kurssättning (NAV)

När och hur får köparen bekräftelse på tilldelning av sin teckning?

Efter att varje anmälan om teckning är fullständig och inskickad så sänds en avräkningsnota ut till investeraren. Den innehåller information om teckningen samt betalningsinstruktioner. Om inlägg mot likvid sker...

Efter att varje anmälan om teckning är fullständig och inskickad så sänds en avräkningsnota ut till investeraren. Den innehåller information om teckningen samt betalningsinstruktioner. Om inlägg mot likvid sker direkt till en depå skickas avräkningsnotan till depåinstitutet.

Hur betalas avkastningen från Scandinavian Credit Fund I AB verksamhet ut?

Under kalenderåret handlas fonden till aktuell kurs (NAV). Vid årsskiftet omvandlas kursuppgången, vinstandelsräntan, till nya vinstandelslån. Vinstandelsräntan ska fördelas mellan alla utestående innehavare av Vinstandelslån och utbetalas genom utgivande...

Under kalenderåret handlas fonden till aktuell kurs (NAV). Vid årsskiftet omvandlas kursuppgången, vinstandelsräntan, till nya vinstandelslån. Vinstandelsräntan ska fördelas mellan alla utestående innehavare av Vinstandelslån och utbetalas genom utgivande av nya Vinstandelslån. Vinstandelsräntan ska för respektive innehavare avrundas nedåt till närmsta hundratal kronor. Vinstandelsräntan är skattepliktig för privatpersoner och företag. Skatten kommer inte dras av från Vinstandelsräntan automatiskt utan kontrolluppgift skickas till skattemyndigheten.
Du kan läsa mer om vinstandelsräntan på www.kreditfonden2.wpengine.com/Investering/Vinstandelsränta

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss