Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör Tillägg till Prospekt och uppdaterat Prospekt + Villkor

Stockholm 28 oktober 2015 – Skandinaviska Kreditfonden AB har per den 31 augusti 2015 meddelat att dom lanserar sin första AIF-fond, Scandinavian Credit Fund I AB (publ), i vilket allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån om totalt maximalt 500 MSEK i ett första steg.

Efter tidigare publicerat beslut den 20 oktober om att förlänga teckningstiden till den 20 december 2015 publiceras här Tillägg till Prospekt och uppdaterat Prospektet + Villkor under fliken Investeringar/ Dokument.

Vinstandelslånen kommer efter genomförd emission upptas för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) (Sedan 2020-05-04 omdöpt till Main Regulated), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Dela inlägg

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss