Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör Nytt Prospekt och emission av Vinsandelslån månadsvis

Stockholm 27 januari 2016 – Skandinaviska Kreditfonden AB har under 2015 genomfört emission av Vinstandelslån och noterat sin första AIF-fond, Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden). Då vi vill göra vår fond än mer attraktiv har vi ändrat handel i primärmarknaden från kvartal till månad genom att upprätta ett nytt Prospekt. Prospektet godkändes och registrerades den 27 januari 2016 av Finansinspektionen, i vilket allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen kommer efter genomförd emission upptas för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) (Sedan 2020-05-04 omdöpt till Main Regulated), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Läs hela pressreleasen här.

Dela inlägg

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss