Vilka skatter kan en investerare belastas med vid en investering i Scandinavian Credit Fund I AB?

Nedan beskrivning är fakta vid tidpunkten av broschyrens framställande, för specifika individuella råd kontakta en specialist inom skatt:
Om investeringen görs av en privatperson, gäller för närvarande följande:
Fysiska personer och dödsbon som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas för all kapitalinkomst såsom ränta och kapitalvinst som inkomst av kapital med en skattesats om 30 procent.

Om investeringen görs av ett aktiebolag, gäller för närvarande följande:
För aktiebolag beskattas all inkomst inklusive kapitalvinster och ränteinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent.