Vilka skatter kan en investerare belastas med vid en investering i Scandinavian Credit Fund I AB?

Nedan beskrivning är fakta vid tidpunkten av broschyrens framställande, för specifika individuella råd kontakta en specialist inom skatt:
Om investeringen görs av en privatperson, gäller för närvarande följande:
Fysiska personer och dödsbon som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas för all kapitalinkomst såsom ränta och kapitalvinst som inkomst av kapital med en skattesats om 30 procent.

Om investeringen görs av ett aktiebolag, gäller för närvarande följande:
För aktiebolag beskattas all inkomst inklusive kapitalvinster och ränteinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent.

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss