Var kan investeraren praktiskt förvara de vinstandelslån de köpt?

Vinstandelslånet i Scandinavian Credit Fund I AB är ett registrerat värdepapper med ISIN-kod och kan därmed förvaras på depå eller VP-konto hos Bank eller Fondkommissionär.