Notering på NGM/NDX

AIF-fondens vinstandelslån är upptagna till handel från den 4 januari 2016.