När ser jag mina tecknade vinstandelslån på min depå eller angivna VP-konto?

Efter varje emission av nya vinstandelslån sista betalningsdag ska antalet lån registreras hos Euroclear. Tidsåtgången för detta är några dagar. Därefter levereras vinstandelslånen till Mangold Fondkommission som administrerar och distribuerar ut samtliga lån till investerarnas angivna depå eller VP-konto.