När och hur får köparen bekräftelse på tilldelning av sin teckning?

Efter att varje anmälan om teckning är fullständig och inskickad så sänds en avräkningsnota ut till investeraren. Den innehåller information om teckningen samt betalningsinstruktioner. Om inlägg mot likvid sker direkt till en depå skickas avräkningsnotan till depåinstitutet.