Kan vinstandelslånen vara ett tillgångslag via investeringssparkonto (ISK)?

Vinstandelslånen kan vara ett tillgångsslag via ISK om Banken eller Fondkommissionären godkänner det.