Kan vinstandelslånen ägas av en försäkring?

Vinstandelslånen kan vara ett tillgångsslag i en depåförsäkring om försäkringsgivaren godkänner det.