Hur kan jag följa min investering i Scandinavian Credit Fund I AB?

Andelsvärdet beräknas månadsvis och publiceras på NGM och Kreditfonden