Hur fungerar primär- och sekundär marknad?

Klicka här för en utförligare beskrivning om hur primär och sekundärmarknaden fungerar och vad skillnaderna är.