Hur förvaltas det kapital som investeras i Scandinavian Credit Fund I AB?

Scandinavian Credit Fund I erbjuder kort till medelfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, brygg- finansiering, generationsfinansiering eller med säsongsmässiga behov. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien. Fonden söker objekt med en dokumenterad historia av rörelseresultat, kassaflöde eller händelser vilka leder till positivt kassaflöde samt återbetalningsförmåga och säkerhet för lånen. Vidare kan Fonden på selektiv basis placera medel i fondandelar i liknande fonder utan geografisk begränsning, high yield obligationer samt kreditinstitut.
Fonden har även möjlighet att använda derivatinstrument, dels för att reducera sådana risker som är icke önskvärda, dels för att erhålla exponeringar som bedöms attraktiva för fonden och dess riskprofil.

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss