Hur betalas avkastningen från Scandinavian Credit Fund I AB verksamhet ut?

Under kalenderåret handlas fonden till aktuell kurs (NAV). Vid årsskiftet omvandlas kursuppgången, vinstandelsräntan, till nya vinstandelslån. Vinstandelsräntan ska fördelas mellan alla utestående innehavare av Vinstandelslån och utbetalas genom utgivande av nya Vinstandelslån. Vinstandelsräntan ska för respektive innehavare avrundas nedåt till närmsta hundratal kronor. Vinstandelsräntan är skattepliktig för privatpersoner och företag. Skatten kommer inte dras av från Vinstandelsräntan automatiskt utan kontrolluppgift skickas till skattemyndigheten.
Du kan läsa mer om vinstandelsräntan på www.kreditfonden2.wpengine.com/Investering/Vinstandelsränta