Hur beräknas mitt nominella teckningsbelopp?

Nedan följer ett exempel på hur det nominella beloppet beräknas utifrån aktuell kurs (NAV) vid teckningstillfället, vinstandelslånen sälj om nominellt 100 kr.
Kurs (NAV) per den 1 juli 2016 var 102,72
100 000 kr / 1,0272 = 97 352 kr, vilket sedan avrundas till jämt 100-tal, dvs 97 300 kr (Nominellt tecknings belopp)

Aktuellt värde per 160701 är 97 300 * 1,0272 = 99 946 kr

Vad händer med de 54 kr? De 54 kr tillfaller fonden och fördelas kollektivt vid nästkommande kurssättning (NAV)