Går det att sälja vinstandelslånen utgivna av Scandinavian Credit Fund I AB under lånets löptid?

Mangold Fondkommission har åtagit sig agera marknadsgarant och löpande ställa köpkurser avseende Vinstandelslånen. Vidare är fonden öppen för teckning och inlösen månadsvis i primärmarknaden.

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss