AIF-förvaltare är Sentat Asset Management AB

Emittent är Mangold Fondkommission AB

Börs/notering sker på Nordic Growth Market

Market Maker är Mangold Fondkommission AB

Förvaringsinstitut är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Oberoende värdering av NAV och direktlån sker av KPMG

Legal rådgivare är Denovo Advokatbyrå AB

Revisor är Daniel Algotsson, verksam vid PwC

Kontakta oss