Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer bolaget att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Visa mig fondutvecklingen »

Scandinavian Credit Fund I (SCF I) är en fond specialiserad på direktutlåning till mindre och medelstora  företag med vision och mål att:

 • Tillgodose kort och medelfristig finansiering av mindre och medelstora företag för att gynna dess tillväxt, och samtidigt skapa en attraktiv sparprodukt med låg marknadsrisk.
 • Fonden erbjuder säkerställd direktutlåning till företag för att uppnå målet som är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation med andra tillgångsslag.

Fonden står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige genom Lagen om Alternativa Investeringsfonder (LAIF) och detta skiljer SCF I från liknande alternativ och skyddar investeraren.

SCF är den första fonden med denna investeringsstrategi som är öppen för privata investerare i Norden och kan genom detta bygga relationer och nätverk för en uthållig och långsiktig investeringsform.

Skandinaviska Kreditfonden AB grundades 2015 av Peter Norman och Fredrik Sjöstrand som tillsammans har över 50 års erfarenhet från portföljförvaltning, investmentbanking och distribution.

Vidare har bolaget knutit kreditkompetens till sig i form av Hans Lundholm tidigare kreditchef och regionbankchef på Handelsbanken.

I styrelsen återfinns Michael Gunnarsson som ordförande och Per Friman som ledamot, båda har tjugo års erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn.

Bolag har genom avtal ett samarbete med UC för den initiala kreditanalysen. UC täcker hela Skandinavien direkt eller genom samarbetspartners. UC ägs av de svenska storbankerna och SCF I får på detta sätt tillgång till deras expertis inom kreditanalysområdet.

Fonden är noterad på NGM-NDX detta ger en kontinuerlig likviditet i sekundärmarknaden. Vidare finns möjlighet till nyteckning och inlösen månadsvis i primärmarknaden.

För de administrativa verksamheterna som riskmanagement, regelefterlevnad och backoffice används Sentat Asset Management, som förvaringsinstitut används Danske Bank och för revision används PWC.

Scandinavian Credit Fund I har ett djupt och brett samarbete med liknande kreditfonder som verkar Globalt.

Våra ledord/Värdeord

Tillgänglighet
Genom att använda moderna gränssnitt gentemot våra kunder kommer vi att uppnå tillgänglighet och snabb handläggning.

Flexibelt synsätt på säkerheter
Med vår kompetens om företag, företagare och kreditgivning kommer vi att kunna vara mer flexibla än banker gällande säkerhet för finansiering.

Samarbete med andra aktörer
Vi kommer att samarbeta med ett stort nätverk för att nå attraktiva utlåningsobjekt.

Rådgivning
Med vår samlade affärskompetens, drivkraft och erfarenhet kan vi direkt eller indirekt tillhanda strategisk rådgivning till portföljbolagen.

 • Vi förstår marknaderna vi verkar i.
 • Vi har en djup och bred kreditkompetens.
 • Vi har lång erfarenhet av marknadsrisk samt kreditrisk och det har lärt oss respektera den.
 • Vi genomför vår egen analys av företagens återbetalningsförmåga.
 • Vi är resultatfokuserade.
 • Vi är en oberoende aktör.
 • Förtroende är en av våra hörnpelare i våra engagemang.
 • Vi tror på genomlysning till våra investerare samt investeringsobjekt.
 • Vi tror på team arbete och en platt organisation.
 • Vi investerar bara i krediter som är i sunt skick.
 • Vi kan även investera i andra tillgångar såsom derivat, fondandelar och obligationer.
 • Vi erbjuder en attraktivt kompletterande produkt för oberoende finansiella rådgivare och förmedlare.
Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt