Emission 11 den 1 december är nu fylld med 75 mkr!

Emission 11 den 1 december är nu fylld med 75 mkr. Begränsningen om 75 mkr har vi tidigare meddelat den 7 november, vilket går att läsa om här. Meddelande om tilldelning kommer att ske i början av december. De teckningsanmälningar som […]

20 Nov 2017
Läs mer
Marknadsmeddelande Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Vi har haft ett år utöver förväntan med inflöden i fonden och passerade den 1 november en miljard i förvaltat kapital efter den senaste emissionen om ca 188 mkr. Vi tackar alla kunder och finansiella rådgivare för det förtroendet! Under […]

07 Nov 2017
Läs mer
2016 Nordic Hedge Award…

HedgeNordic har gett ut en publikation om pristagarna för 2016 Nordic Hedge Award. Här finner ni ett särtryck om Kreditfonden. Här finner ni hela publikationen.

07 Jun 2017
Läs mer
Scandinavian Credit Fund fick utmärkelsen ”Rookie of the year” vid HedgeNordics ”award” ceremoni förra veckan!

I konkurrens med 20 andra nystartade alternativa investeringsfonder så tog Scandinavian Credit Fund hem förstaplatsen som Rookie of the year. Det är vi fantastiskt stolta och glada över ! Juryn som bestod utav 5 stycken oberoende bedömare från branschen gav bland […]

03 Maj 2017
Läs mer
SCFI ställer in emission i januari 2017

Önskar Dig god fortsättning på det nya året! Scandinavian Credit Fund I har i samråd med fondens emissionsinstitut och Euroclear, som sköter administrationen av Vinstandelslånen, beslutat att ställa in emissionen i januari 2017.  Det innebär att nästa emissionstillfälle/ insättning i […]

09 Jan 2017
Läs mer
Varför är det fel värde i min depå?

Varför står det kurs 103 i min depå, då den verkliga kursen är 105,88 eller varför har min depå förra månadens kurs…? Den alternativa investeringsfonden Scandinavian Credit Fund I AB (publ) är en ”hybrid” mellan en traditionell värdepappers- eller specialfond […]

06 Dec 2016
Läs mer
Kreditfonden Continues Along Upward Curve

Artikel från hedgenordic.com

04 Nov 2016
Läs mer
Bringing Direct Lending to the Nordics

Artikel från hedgenordic.com 160921_hedgenordic-com-bringing-direct-lending-to-the-nordics

04 Nov 2016
Läs mer
Robust August for Kreditfonden

Artikel från hedgenordic.com

04 Nov 2016
Läs mer
Marknadsrapport Juni 2016 – Brexit

Läs vår Marknadsrapport om Brexit.

28 Jun 2016
Läs mer
Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör tillägg till prospekt

Godkännande och registrering av tillägg till prospekt Finansinspektionen har per dagens datum godkänt och registrerat, med stöd av 2 kap. 34  § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF), det i maj 2016 av Scandinavian Credit Fund I (publ), […]

30 Maj 2016
Läs mer
Scandinavian Credit Fund I tecknar finansieringsavtal med hubbr AB

Scandinavian Credit Fund I tecknar per 16 mars 2016 finansieringsavtal med hubbr AB, se pressrelease från hubbr AB.

17 Mar 2016
Läs mer
Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör Nytt Prospekt och emission av Vinsandelslån månadsvis

Stockholm 27 januari 2016 – Skandinaviska Kreditfonden AB har under 2015 genomfört emission av Vinstandelslån och noterat sin första AIF-fond, Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden). Då vi vill göra vår fond än mer attraktiv har vi […]

28 Jan 2016
Läs mer
Notering av Scandinavian Credit Fund I på NGM/ NDX

Nordic Growth Market NGM AB har idag skickat pressrelease om att Scandinavian Credit Fund I AB (publ) kommer att noteras den 4 januari 2016.

30 Dec 2015
Läs mer
Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör Tillägg till Prospekt och uppdaterat Prospekt + Villkor

Stockholm 28 oktober 2015 – Skandinaviska Kreditfonden AB har per den 31 augusti 2015 meddelat att dom lanserar sin första AIF-fond, Scandinavian Credit Fund I AB (publ), i vilket allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån om totalt maximalt 500 MSEK […]

28 Okt 2015
Läs mer