Kreditfonden

Vi gör trygg och flexibel företagsfinansiering i Norden möjlig

Boka möte med oss

Vår kreditgivningsprocess

Skandinaviska Kreditfonden erbjuder endast säkerställd utlåning via fonden Scandinavian Credit Fund I (”SCFI”).

Eftersom Fonden inte är en bank så kan vi vara mer pragmatiska i vår långivning.

Vi är måna om att vara flexibla och lyhörda, men följer en strikt kreditprocess som säkerställer att våra investerare kan vara trygga i att de företag vi lånar ut kapital till kommer att återbetala sina lån

Allmänna krav

Vi går igenom verksamheten och dess historik

Allmän kredithänsyn

Här tar vi hänsyn till affärsmodell, nyckeltal, säkerheter och gör en kreditupplysning.

Säkerheter

Lånet ska normalt säkerställas med olika typer av säkerheter t ex företagsinteckningar, reverser, pantbrev i fastigheter, aktier, borgen och andra realiserbara tillgångar. Fonden utesluter ”mjuka” säkerheter som intellektuell egendom och programvara.

Struktur & Storlek

Från 20-400 MSEK eller ekvivalent i annan valuta, krediter ges som lån med fast ränta eller rörlig ränta, normalt korta eller mellanfristiga lån på 3-48 månader.

Om oss på Skandinaviska Kreditfonden

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolaget förvaltar fonderna Scandinavian Credit Fund I, Nordic Factoring Fund och High Yield Opportunity Fund.

Vårt uppdrag är att hjälpa företag i Norden att navigera sig igenom osäkra tider med trygga och flexibla finansieringslösningar.

Emma Westerberg

Chef företagsutlåning
Emma har arbetat på Skandinaviska Kreditfonden sedan 2017 och är idag chef för företagsutlåningen. Emma har studerat företagsekonomi på Stockholms Universitet med inriktning på finansiering, och har läst en termin på San Diego State University som en del av sitt kandidatprogram.

Kajsa Öström

Kreditanalys och låneförmedling
Kajsa har studerat vid Lunds Universitet, varifrån hon har en ekonomie kandidatexamen med inriktning finansiering och en Master in Finance. Hon började arbeta på Kreditfonden efter sin examen sommaren 2018.

Starta låneprocessen

Kreditfonden
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolaget förvaltar fonderna Scandinavian Credit Fund I, Nordic Factoring Fund och High Yield Opportunity Fund.

Kontakt

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss