oren-elbaz-Wf1opKy4iaI-unsplash

Kommentar med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina och de stora marknadsrörelser som skett under dagen, vill vi ge en kort uppdatering på hur vi ser att detta påverkar Scandinavian Credit Fund I (SCF I) och Nordic Factoring Fund (NFF).

Avseende de låntagare som har verksamhet utanför Norden i SCF I är det ingen som har verksamhet som vi bedömer direkt påverkas av dagens händelser.

I NFF, som har över 200 företag som säljer fakturor i Sverige och Finland, är det enligt vår bedömning ingen del som påverkas.

Däremot finns det ett element av makroreservering under IFRS 9 som vi eventuellt kommer justera för i det NAV som presenteras den första mars, dock så finns det inget idag som inte pekar på ett hälsosamt plus i båda fonderna för februari.

Vi följer utvecklingen noga och återkommer med en längre kommentar i fondernas månadsbrev.

Dela inlägg

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss