Privatpersoner

Alla som har en depå- eller VP-konto via Bank eller Fondkommissionär kan investera i Vinstandelslån, då dessa är noterade på NGM (Nordic Growth Market).
Vinstandelslån kan även vara ett tillgångsslag i en depåförsäkring (kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring) eller investeringssparkonto (ISK). Vid investering via depåförsäkring eller ISK bör kontakt tas innan med ditt Försäkringbolaget eller din Bank/ Fondkommissionär om det är möjligt.

Företag

Alla som har en depå- eller VP-konto via Bank eller Fondkommissionär kan investera i Vinstandelslån, då dessa är noterade på NGM (Nordic Growth Market).
Vinstandelslån kan även vara ett tillgångsslag i en depåförsäkring (tjänstepension eller kapitalförsäkring). Vid investering via depåförsäkring bör kontakt tas innan med ert Försäkringsbolag om det är möjligt.

Diskretionära förvaltningsuppdrag

Alla som förvaltar diskretionära förvaltningsuppdrag kan investera i Vinstandelslån, då dessa är noterade på NGM ( Nordic Growth Market).

Professionella investerare

Professionella investerare kan investera i Vinstandelslån om så rådande lagstiftning och förvaltningsmandat tillåter det. Ta kontakt med Kreditfonden för mer information.

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt