Scandinavian Credit Fund I står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige via lagen om alternativa investeringsfonder.

Som investerare i fonden har man tillgång till en sparprodukt med hög förväntad avkastning till en låg risk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare.

Fondens avkastningsmål är 6-8% per år med en låg volatilitet.

En investering i fonden bidrar samtidigt till samhällsnytta då investeringsfilosofin bygger på att underlätta för mindre och medelstora företags expansion och utveckling.

Scandinavian Credit Fund I skiljer sig från andra fonder då den ger privata investerare tillgång till en placering med fokus på mindre och medelstora företag.

Fonden fokuserar på lånekapital och företagen behöver alltså inte ge upp ägande när de ingår engagemang med fonden.

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt