Begränsat inflöde i fonden kommande emissioner…, läs mer här.

Försäljning och inlösen av vinstandelslån sker per den första bankdagen varje månad.

Anmälan skall ske på särskild blankett. (Teckning kan ske 4 bankdagar inför varje månadsskifte)

Teckning kan även ske med BankID via mangold.se/emission/teckning

Minsta belopp vid teckning är 100 000 kronor.

Inlösen skall vara Skandinaviska Kreditfonden AB tillhanda senast 15 bankdagar före det månadsskifte då inlösen skall äga rum och ska ske på särskild blankett.

 

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt