Som investerare i Scandinavian Credit Fund I har ni tillgång till en investeringsprodukt med hög förväntad avkastning till en låg risk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare. En investering  bidrar samtidigt till samhällsnytta då investeringsfilosofin bygger på att underlätta för mindre och medelstora företag att expandera och utvecklas.

Denna typ av fond har inte varit öppen för privat kapital i Sverige tidigare och ligger rätt i tiden med de begränsningar som bankerna har genom nya kapitaltäckningsregler.

Fonden erbjuder kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora  företag, för att uppnå målet som är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till andra tillgångsslag.

Fonden är en alternativ fond som fokuserar på kort och medelfristig säkerställd finansiering.

Fondens avkastningsmål är 6-8% per år med en förväntat låg volatilitet.

Fonden erbjuder tillväxtandelar och minsta insättningen är 100 000 SEK.

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt