Så har vi skapat 5,8 - 8,1 % årlig avkastning genom investering i direktlån

SCFI logo

Direktlån - en bra ränteplacering när börsen skakar

Hur investerar du ditt företags likvida medel? Bli din egen bank och skapa trygga månatliga ränteintäkter genom en investering i direktlån.

Scandinavian Credit Fund I (SCF I) skapar stabil avkastning i en miljö som präglas av låga räntor och skakig börs. Det gör vi genom att ge ut säkerställda lån till företag i Norden. Fonden handlas månadsvis genom vinstandelslån på Nordic Growth Market. Minsta investering är 100 000 kronor.

Så skapas avkastningen i SCF I

Direktlån – en unik ränteinvestering

Scandinavian Credit Fund I skapar avkastning genom att ge lån till nordiska företag som behöver finansiera expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller säsongsmässiga behov. Det är den enda fond i sitt slag med fokus på Norden. 

Avkastning 5,8 - 8,1% per år sedan 2016

Tryggare än börsen, bättre än banken

Sedan starten 2016 har SCF I avkastat i linje med den förväntade avkastningen på 5,8 – 8,1 procent per år efter avgifter. Detta till en låg volatilitet.

Diagrammet visar en jämförelse med andra tillgångsslag.

Fondinformation

Risk
 • Investering i fonder innebär alltid en risk. Värdet på din investering kan gå upp och ned beroende på faktorer som påverkar marknaden inklusive räntor. Historisk avkastning är ingen indikator på framtida avkastning. Investerare kan gå miste om delar eller hela det investerade beloppet.
 • För mer information om risker, läs mer i fondernas KIID och prospekt.
Så handlas fonden
 • Fonden är månadshandlad
 • Teckning kan ske genom inlägg på depå mot likvid alternativt mot kontant betalning
 • Teckning sker 4 dagar innan månadsskifte
 • Kontant likvid ska vara erlagd 2 dagar innan månadsskifte
 • Försäljning ska anmälas 15 dagar innan månadsskifte, likvid sker 7 dagar efter månadsskifte
 • Minsta investering är 100 000 kronor, därutöver valfritt belopp
Avgifter
 • Fast avgift på 1,6% per år
 • Prestationsbaserad avgift om 20% över SSVX90 (high watermark)
 • Courtage på max 2% kan tas ut och tillfaller då distributören
Var kan jag investera
 • Privatpersoner, företag och professionella investerare kan investera i vinstandelslån
 • Vinstandelslånen är noterade på Nordic Growth Market
 • Direktköp kan ske hos Mangold Fondkommission
 • Investerare behöver en depå eller ett VP-konto.
 • Vinstandelslån kan också vara ett tillgångsslag i en depåförsäkring eller ISK

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa er placera överskottslikviditet

Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss