High Yield Opportunity Fund

High Yield Opportunity Fund är en sluten alternativ investeringsfond (AIF) som beräknas bli noterad på Nordic Growth Market med månatligt NAV. Placeringshorisonten är 3-5 år och fonden har ett nordiskt fokus. Syftet med fonden är att ta tillvara de unika möjligheterna som finns på den nordiska high yield marknaden.

Dokument

Innan en investering i High Yield Opportunity Fund så är det viktigt att du läser det skriftliga materialet om fonden för att kunna fatta ett välgrundat beslut som innebär att du förstår de risker som finns med fonden och att du förstår hur fonden fungerar. Därför bör du noggrant läsa igenom informationsbroschyren, basfaktabladet samt prospektet och dess tillägg. Du hittar alla relevanta dokument här.

Teckning

Anmälan skall ske på särskild blankett enligt ovan eller direkt hos Mangold (https://www.mangold.se/emission/teckning-av-vinstandelslan-i-high-yield-opportunity-fund-ab-publ/) med hjälp av BankID.

Minsta belopp vid teckning är 10 000 kronor.

Finanskalender