High Yield Opportunity Fund

High Yield Opportunity Fund är en sluten alternativ investeringsfond (AIF) som är noterad på Nordic Growth Market med månatligt NAV.
Placeringshorisonten är 3-5 år och fonden har ett nordiskt fokus.
Syftet med fonden är att ta tillvara de unika möjligheterna som finns på den nordiska high yield marknaden.


Fonden som hittar möjligheter när säljarna trängs i utgången

Den nordiska marknaden för high yield obligationer präglas av tunn likviditet. Det medför att obligationerna, i tider av oro på de finansiella marknaderna, tenderar att få en prissättning som inte reflekterar dess faktiska värde. Det hände senast under coronautbrottet i mars 2020.

För att ta tillvara på dessa möjligheter har Finserve lanserat High Yield Opportunity Fund. Fonden kan, tack vare sin stängda struktur, opportunistiskt köpa obligationer under perioder av ”stressade marknader” och därmed utnyttja de marknadsineffektiviteter som finns på den nordiska high yield marknaden.

Fonden har en effektiv målavkastning på 7 procent per år inklusive utdelningar och efter avgifter. Strukturen är stängd och innehav kan därför säljas tidigast efter tre år varefter gjorda investeringar säljs av under en tvåårsperiod, vilket kräver en investeringshorisont på tre till fem år.

High yield opportunity fund publicerar månatligt NAV på NGM med en minsta investering om 10 tusen kronor. Se länk nedan för teckning via Mangold.

Se filmen där förvaltare Peder Broms förklarar fonden

Dokument

Innan en investering i High Yield Opportunity Fund så är det viktigt att du läser det skriftliga materialet om fonden för att kunna fatta ett välgrundat beslut som innebär att du förstår de risker som finns med fonden och att du förstår hur fonden fungerar. Därför bör du noggrant läsa igenom informationsbroschyren, basfaktabladet samt prospektet och dess tillägg. Du hittar alla relevanta dokument här.

Godkända finansiella mellanhänder

High Yield Opportunity Fund godkänner att följande finansiella mellanhänder använder prospektet på sina webbplatser:
 • Alpcot AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm
 • Avanza Bank AB, Regeringsgatan 103, 111 39 Stockholm
 • Garantum Fondkommission AB, Smålandsgatan 16, 111 46 Stockholm
 • Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm
 • Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Smålandsgatan 17, 111 46 Stockholm
 • Nord Fondkomission AB, Grevgatan 56, 114 59 Stockholm
 • Nordnet AB (publ), Alströmergatan 39, 112 47 Stockholm
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB, 106 40 Stockholm
 • Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg
 • Svenska Handelsbanken AB, Kungsträdgårdsgatan 2, 106 70 Stockholm
 • Swedbank AB, Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg

Aktuella datum för insättning

SISTA DAG FÖR TECKNING
SISTA DAG FÖR LIKVID
TECKNINGSDAG

Teckning

Anmälan skall ske på särskild blankett enligt ovan eller direkt hos Mangold (https://www.mangold.se/emission/teckning-av-vinstandelslan-i-high-yield-opportunity-fund-ab-publ/) med hjälp av BankID.

Minsta belopp vid teckning är 10 000 kronor.

Fondutveckling

MÅNATLIG NAV-UTVECKLING EFTER AVGIFTER

Månads­rapporter

Finanskalender

Pressreleaser

2022-01-04High Yield Opportunity Fund AB (publ) - Offentliggör avnotering från NGM och NAV-kurs 105,22 för december 2021
2021-12-21High Yield Opportunity Fund AB (publ) – offentliggör avsikt om avnotering på NGM samt stängning av fonden
2021-12-01High Yield Opportunity Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 105,26 för november 2021
2021-11-04High Yield Opportunity Fund AB (publ) – Rättelse avseende offentliggörande av Slutgiltiga villkor för emission 10 den 1 december 2021
2021-11-03High Yield Opportunity Fund AB (publ) offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 10 den 1 december 2021
2021-11-01High Yield Opportunity Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 105,46 för oktober 2021
2021-10-13High Yield Opportunity Fund AB (publ) offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 9 den 1 november 2021
2021-10-01High Yield Opportunity Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 105,04 för september 2021
2021-09-10High Yield Opportunity Fund AB (publ) offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 8 den 1 oktober 2021
2021-09-01High Yield Opportunity Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 104,05 för augusti 2021
2021-08-31High Yield Opportunity Fund AB (publ) – Offentliggör delårsrapport 2021
2021-08-27High Yield Opportunity Fund AB (publ) - Offentliggör VD byte
2021-08-18High Yield Opportunity Fund AB (publ) offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 7 den 1 september 2021
2021-08-02High Yield Opportunity Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 102,96 för juli 2021
2021-07-20High Yield Opportunity Fund AB (publ) offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 6 den 1 augusti 2021
2021-07-01High Yield Opportunity Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 102,26 för juni 2021
2021-06-14High Yield Opportunity Fund AB (publ) offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 5 den 1 juli 2021
2021-06-01High Yield Opportunity Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 101,54 för maj 2021
2021-05-14High Yield Opportunity Fund AB (publ) offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 4 den 1 juni 2021
Äldrehttps://news.cision.com/se/high-yield-opportunity-fund-ab/