Scandinavian Credit Fund I erbjuder kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller med säsongsmässiga behov. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien. Fonden söker objekt med en dokumenterad historia av rörelseresultat, kassaflöde eller händelser vilka leder till positivt kassaflöde samt återbetalningsförmåga.

Företaget ska ha en påvisbar historia av positiva rörelseresultat och kassaflöden eller ha en erfaren ägarkrets som bedöms vara trovärdig, stark eller ha en god erfarenhet av den aktuella branschen

Företagets verksamhet eller tillgångar skall lyda under sådan lag som är väl utvecklad och ger kreditorer starkt skydd. Vidare skall där finnas ett väl utvecklat rättssystem och kapitalmarknader. Krediternas storlek är från 1- 100milj SEK.

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt