Genom Scandinavian Credit Fund I får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

Direkt lån har en låg förväntad marknadsrisk och en avkastning som är mycket attraktiv i en väl diversifierad portfölj.

Genom den förväntade långsiktiga avkastningen på 6-8% per år, kan den komplettera aktier, obligationer, likviditet/kassaförvaltning samt råvaror i din portfölj.

Genom att investera i direkt lån till företag får du som investerare en långsiktigt högre samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj.

Kontakta oss

Not readable? Change text. captcha txt