Scandinavian Credit Fund I prisades vid Nordic Hedge Award

Scandinavian Credit Fund I prisades vid Nordic Hedge Award 1

Scandinavian Credit Fund I (SCFI) fanns med bland pristagarna när Nordic Hedge Award avgjordes för tionde gången vid en ceremoni i Stockholm. I kategorin bästa nordiska räntehedgefond 2021 tilldelades SCFI en tredjeplats. Fonden fick 2018 förstapriset i samma kategori. Utnämningen av SCFI som en av Nordens bästa räntehedgefonder föregicks av en kvantitativ ranking samt en […]

Kommentar med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Kommentar med anledning av Rysslands invasion av Ukraina 2

Scandinavian Credit Fund I tecknar garantiavtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) på 3 miljarder SEK

Scandinavian Credit Fund I tecknar garantiavtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) på 3 miljarder SEK 3

Avtalet är en tydlig kvalitetsstämpel på fondens analysarbete samt dess rutiner och policys för utlåning säger Fredrik Sjöstrand som ansvarar för fondens förvaltning och kreditanalys. Scandinavian Credit Fund I (SCFI) har tecknat ett avtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) avseende ett kreditgarantiprogram för små- och medelstora företag (SMEs). Garantiramen för avtalet uppgår till 3 miljarder SEK […]

Nordic Factoring Fund AB (publ) ändrar möjligheten för förtidsinlösen från kalenderår till kalenderårskvartal

Nordic Factoring Fund AB (publ) ändrar möjligheten för förtidsinlösen från kalenderår till kalenderårskvartal 4

Det har funnits en förfrågan på mer frekvent möjlighet till Inlösen i förtid än en gång per år. Om vi jämför med internationella fonder som investerar i tillgångsslaget ”factoring”, så har flertalet kvartalshandel för sina investerare. Vidare finns det kapitalförvaltare och institutioner som anser att kvartalshandel gör fonden intressantare att investera i. Mot den bakgrunden […]

Frågor och svar gällande uppsagt lån Hudya Group A/S

Podcast

Fredrik Sjöstrand, förvaltare av Scandinavian Credit Fund I, kommenterar beslutet att säga upp lånet till Hudya Group A/S och vad det innebär för fonden och dess andelsägare. Avsnittet spelades in fredagen den 26 juni. Du kan även läsa frågor och svar för just Hudya Group A/S under sektionen Säkerhet & Panter på https://kreditfonden.se/vanliga-fragor-om-inlosen-covid-19-och-forvantad-avkastning/

NGM NDX byter namn till NGM Main Regulated

NGM NDX byter namn till NGM Main Regulated 5

Från och med den 4 maj 2020 kommer bolagens Vinstandelslån att handlas på Nordic Growth Market (NGM) – Main Regulated. Nordic AIF har varit ett marknadssegment på NGM/NDX och kommer från och med den 4 maj 2020 att vara ett marknadssegment på NGM Main Regulated. Det innebär att Vinstandelslån utgivna av Scandinavian Credit Fund I […]

HedgeNordic kommenterar hanteringen av inlösen för SCFI

HedgeNordic kommenterar hanteringen av inlösen för SCFI 6

Scandinavian Credit Fund I tillhandahåller seniorsäkrade lån med löptid mellan tre och 48 månader till små och medelstora företag i Skandinavien. Eftersom den direkta utlåningsfonden erbjuder en månatlig likviditet, finns det en mismatch mellan fondens likviditetsvillkor och likviditeten i de underliggande investeringarna, som tidigare förklarats av vår CIO Fredrik Sjöstrand. Denna missanpassning märktes särskilt under […]

SCFI offentliggör information kring återköp per den 4 maj 2020 samt reviderad förväntan avseende den framtida utvecklingen med covid-19 påverkan

SCFI offentliggör information kring återköp per den 4 maj 2020 samt reviderad förväntan avseende den framtida utvecklingen med covid-19 påverkan 7

Fonden offentliggör information kring återköp per den 4 maj 2020. Fonden har i dagsläget emitterat vinstandelslån motsvarande ett värde om ca SEK 4,2 mdr. I spåren efter utbrottet av covid-19 i Sverige har Fonden tagit emot ett ökat antal anmälningar om förtida inlösen från investerare om ca 780 mkr. Ansvarig förvaltare konstaterar att det under […]

Temabilaga i SvD: Kreditfonden om nya produktlanseringar

Framtidens arbetsplats

Läs om hur Kreditfondens lån blivit en samhällskritisk funktion i spåren av coronakrisen och hur vi planerar ta tillvara på det närmast omättliga behovet från företag att hitta finansiering genom lanseringen av nya produkter i SvD:s temabilaga: https://wendelinmediacom.files.wordpress.com/2020/04/innovation_fa_0408_lc3a5gupplc3b6st-1.pdf#page=27

Webinar: Hur påverkas SCFI och NFF av Corona viruset och dess effekter på ekonomin

Webinar

Lyssna till vår Chief Investment Officer, Fredrik Sjöstrand. där han ger en ny uppdatering om hur vi ser på coronavirusets effekter på makroekonomin och kapitalmarknaderna samt specifikt hur vi ser att det påverkar fonderna SCFI och NFF kortsiktigt och långsiktigt. Du kan även hämta presentationen i PDF format. Titta på en inspelning av webinaret på […]