Scandinavian Credit Fund I tecknar garantiavtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) på 3 miljarder SEK

Scandinavian Credit Fund I tecknar garantiavtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) på 3 miljarder SEK 1

Avtalet är en tydlig kvalitetsstämpel på fondens analysarbete samt dess rutiner och policys för utlåning säger Fredrik Sjöstrand som ansvarar för fondens förvaltning och kreditanalys. Scandinavian Credit Fund I (SCFI)

Nordic Factoring Fund AB (publ) ändrar möjligheten för förtidsinlösen från kalenderår till kalenderårskvartal

Nordic Factoring Fund AB (publ) ändrar möjligheten för förtidsinlösen från kalenderår till kalenderårskvartal 2

Det har funnits en förfrågan på mer frekvent möjlighet till Inlösen i förtid än en gång per år. Om vi jämför med internationella fonder som investerar i tillgångsslaget ”factoring”, så

Frågor och svar gällande uppsagt lån Hudya Group A/S

Podcast

Fredrik Sjöstrand, förvaltare av Scandinavian Credit Fund I, kommenterar beslutet att säga upp lånet till Hudya Group A/S och vad det innebär för fonden och dess andelsägare. Avsnittet spelades in

NGM NDX byter namn till NGM Main Regulated

NGM NDX byter namn till NGM Main Regulated 3

Från och med den 4 maj 2020 kommer bolagens Vinstandelslån att handlas på Nordic Growth Market (NGM) – Main Regulated. Nordic AIF har varit ett marknadssegment på NGM/NDX och kommer

HedgeNordic kommenterar hanteringen av inlösen för SCFI

HedgeNordic kommenterar hanteringen av inlösen för SCFI 4

Scandinavian Credit Fund I tillhandahåller seniorsäkrade lån med löptid mellan tre och 48 månader till små och medelstora företag i Skandinavien. Eftersom den direkta utlåningsfonden erbjuder en månatlig likviditet, finns

SCFI offentliggör information kring återköp per den 4 maj 2020 samt reviderad förväntan avseende den framtida utvecklingen med covid-19 påverkan

SCFI offentliggör information kring återköp per den 4 maj 2020 samt reviderad förväntan avseende den framtida utvecklingen med covid-19 påverkan 5

Fonden offentliggör information kring återköp per den 4 maj 2020. Fonden har i dagsläget emitterat vinstandelslån motsvarande ett värde om ca SEK 4,2 mdr. I spåren efter utbrottet av covid-19

Temabilaga i SvD: Kreditfonden om nya produktlanseringar

Framtidens arbetsplats

Läs om hur Kreditfondens lån blivit en samhällskritisk funktion i spåren av coronakrisen och hur vi planerar ta tillvara på det närmast omättliga behovet från företag att hitta finansiering genom

Webinar: Hur påverkas SCFI och NFF av Corona viruset och dess effekter på ekonomin

Webinar

Lyssna till vår Chief Investment Officer, Fredrik Sjöstrand. där han ger en ny uppdatering om hur vi ser på coronavirusets effekter på makroekonomin och kapitalmarknaderna samt specifikt hur vi ser

Scandinavian Credit Fund fick utmärkelsen Best Nordic Fixed Income Hedge Fund

Vinnare Best Nordic Fixed Income Hedge Fund

I en process med initialt ca 170 fonder, tar Scandinavian Credit Fund hem priset som årets vinnare i kategorin Fixed Income Hedge Fund. Det är vi fantastiskt stolta och glada över

HedgeNordic släpper industrirapport för 2019

Hedgenordic 2019

Utan tvekan var 2018 ett dåligt år för de flesta nordiska hedgefonder. Trots det lyckades en tredjedel av hedgefondinvesterare träffa rätt och sluta på plus. Kreditfonden levererar fortfarande bäst avkastning