Frågor och svar med anledning av att fonden Scandinavian Credit Fund I AB (publ) avvaktar med inlösen per den 15 december 2022

Frågor och svar med anledning av att fonden Scandinavian Credit Fund I AB (publ) avvaktar med inlösen per den 15 december 2022 1

Med anledning av pressmeddelandet om att Scandinavian Credit Fund I avvaktar med inlösen per den 15 december 2022, har vi nedan samlat frågor och svar kopplade till händelsen. UPDATERING 2023-02-16: Dom som skickat inlösen innan 10 nov som skulle lösas in till kursen 2022-12-01 med likviddag runt 2022-12-12 De som skickat in inlösen innan brytpunkten […]

Gör som oss och stöd Barncancerfondens viktiga arbete i jul

Gör som oss och stöd Barncancerfondens viktiga arbete i jul 2

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. Under julen 2022 är vi stolta över att vara med och bidra till det. Ge ditt bidrag här: https://www.barncancerfonden.se/jag-vill-bidra/

Finserve Nordic AB rekryterar Andreas Konstantino som ny förvaltare för Scandinavian Credit Fund I AB (publ) och Nordic Factoring Fund AB (publ)

Finserve Nordic AB rekryterar Andreas Konstantino som ny förvaltare för Scandinavian Credit Fund I AB (publ) och Nordic Factoring Fund AB (publ) 4

Finserve Nordic har glädjen att meddela att Andreas Konstantino, som tidigare varit Finserves oberoende värderare, rekryteras som ny ansvarig förvaltare av Scandinavian Credit Fund I och Nordic Factoring Fund. Andreas blir också ny ansvarig för Investments och ersätter den tidigare förvaltaren Stefan Skrimsjö. Andreas har lång erfarenhet av kreditgivning, IFRS9, riskvärdering och processutveckling från Swedbank […]

Finserve Nordic AB rekryterar Stefan Skrimsjö som ny förvaltare för Scandinavian Credit Fund I AB (publ) och Nordic Factoring Fund AB (publ)

Finserve Nordic AB rekryterar Stefan Skrimsjö som ny förvaltare för Scandinavian Credit Fund I AB (publ) och Nordic Factoring Fund AB (publ) 5

Stefan Skrimsjö, med tidigare förflutet som bland annat förvaltare av Scandinavian Credit Fund I, rekryteras som ny ansvarig förvaltare av fonden samt av Nordic Factoring Fund. Fondernas nuvarande förvaltare och vd, Fredrik Sjöstrand, kommer att på heltid arbeta med Riddargatan Förvaltning AB – det bolag som förvaltar realiserad pantsatt egendom inom ramen för Scandinavian Credit […]

Scandinavian Credit Fund I prisades vid Nordic Hedge Award

Scandinavian Credit Fund I prisades vid Nordic Hedge Award 6

Scandinavian Credit Fund I (SCFI) fanns med bland pristagarna när Nordic Hedge Award avgjordes för tionde gången vid en ceremoni i Stockholm. I kategorin bästa nordiska räntehedgefond 2021 tilldelades SCFI en tredjeplats. Fonden fick 2018 förstapriset i samma kategori. Utnämningen av SCFI som en av Nordens bästa räntehedgefonder föregicks av en kvantitativ ranking samt en […]

Kommentar med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Kommentar med anledning av Rysslands invasion av Ukraina 7

Scandinavian Credit Fund I tecknar garantiavtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) på 3 miljarder SEK

Scandinavian Credit Fund I tecknar garantiavtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) på 3 miljarder SEK 8

Avtalet är en tydlig kvalitetsstämpel på fondens analysarbete samt dess rutiner och policys för utlåning säger Fredrik Sjöstrand som ansvarar för fondens förvaltning och kreditanalys. Scandinavian Credit Fund I (SCFI) har tecknat ett avtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) avseende ett kreditgarantiprogram för små- och medelstora företag (SMEs). Garantiramen för avtalet uppgår till 3 miljarder SEK […]

Nordic Factoring Fund AB (publ) ändrar möjligheten för förtidsinlösen från kalenderår till kalenderårskvartal

Nordic Factoring Fund AB (publ) ändrar möjligheten för förtidsinlösen från kalenderår till kalenderårskvartal 9

Det har funnits en förfrågan på mer frekvent möjlighet till Inlösen i förtid än en gång per år. Om vi jämför med internationella fonder som investerar i tillgångsslaget ”factoring”, så har flertalet kvartalshandel för sina investerare. Vidare finns det kapitalförvaltare och institutioner som anser att kvartalshandel gör fonden intressantare att investera i. Mot den bakgrunden […]

Frågor och svar gällande uppsagt lån Hudya Group A/S

Podcast

Fredrik Sjöstrand, förvaltare av Scandinavian Credit Fund I, kommenterar beslutet att säga upp lånet till Hudya Group A/S och vad det innebär för fonden och dess andelsägare. Avsnittet spelades in fredagen den 26 juni. Du kan även läsa frågor och svar för just Hudya Group A/S under sektionen Säkerhet & Panter på https://kreditfonden.se/vanliga-fragor-om-inlosen-covid-19-och-forvantad-avkastning/

NGM NDX byter namn till NGM Main Regulated

NGM NDX byter namn till NGM Main Regulated 10

Från och med den 4 maj 2020 kommer bolagens Vinstandelslån att handlas på Nordic Growth Market (NGM) – Main Regulated. Nordic AIF har varit ett marknadssegment på NGM/NDX och kommer från och med den 4 maj 2020 att vara ett marknadssegment på NGM Main Regulated. Det innebär att Vinstandelslån utgivna av Scandinavian Credit Fund I […]