Per Friman

Invald i styrelsen den 29 december 2016

 

Per har tjugo års erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn. Per har haft ett antal ledande befattningar inom Skandiakoncernen såsom Vice VD på Skandialink mfl. Per har vidare haft ledande befattningar inom Capto Pension Consulting och som Nordisk Försäljningschef för Fidelity International och senast som Marknads- och Investeringsdirektör på Movestic Livförsäkring.

Huvudsaklig sysselsättning

Styrelseledamot i Scandinavian Credit Fund I AB. Styrelseledamot i Movestic kapitalförvaltning AB och även Managing partner i perosi AB.

Inget av uppdragen innebär någon intressekonflikt