Joel Rajala

Joel har mångårig erfarenhet av operationellt arbete mot fondbranschen. Under nio år arbetade han inom ISEC Group med fondadministration och som projektledare för organistionskritiska projekt. Dessförinnan har Joel arbetat med fondadministration för Gustavia Kapitalförvaltning och Nordea.

På Kreditfonden har Joel rollen som ”operations specialist”, vilket innebär arbete med interna system och processer för fondens operativa arbete.

Joel Rajala